Renditja për kupë - Sezon 58   (Grupi: Rookie - 4)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. Henri Dormann 3 Henri Dormann 3 Henri Dormann 3 Henri Dormann 3 Henri Dormann 2 Henri Dormann
14. Priit Tomson 0
17. Brian Clarke 1 Ricardo Machado 0
13. Ricardo Machado 2
24. Clement Seyler 0 Zoltan Botragyi 2 Zoltan Botragyi 0
9. Zoltan Botragyi 3
10. David Kanu 3 David Kanu 1
8. Normunds Licitis 0
5. Alejandro Perez 2 Alejandro Perez 0 Tamás Báder 0 Charles Silva 0
12. Guntars Kāknēns 1
21. Ádám Lasztóczi 0 Tamás Báder 3
19. Tamás Báder 3
31. Raul Lopez 0 Bye 0 Charles Silva 3
32. Pedro Boedo 0
30. Willie Smalls 0 Charles Silva 3
4. Charles Silva 3
3. Tristan Rogers 3 Tristan Rogers 3 Tristan Rogers 3 Tristan Rogers 3 Tristan Rogers 1
18. Arthur Bianchi 0
11. Thomas Wlodarski 0 Bye 0
28. Tony Pizzi 0
29. Nathan Seers 0 Carmine Luce 1 Horváth Sándor 0
22. Carmine Luce 3
26. Stefan Voggenreither 0 Horváth Sándor 2
6. Horváth Sándor 3
7. Stephane Fiorillo 0 Bye 0 Salvatore Aggiato 3 Salvatore Aggiato 0
27. Damian Bonczek 0
25. Rodrigo Lapy 0 Salvatore Aggiato 3
15. Salvatore Aggiato 3
16. Andres Rassero 3 Andres Rassero 1 Szende Milán 0
23. Paweł Kłysiak 0
20. Juan Antonio López 0 Szende Milán 1
2. Szende Milán 3