Renditja për kupë - Sezon 40   (Grupi: Rookie - 45)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. R. Kühling-händler 3 R. Kühling-händler 3 R. Kühling-händler 1 M. Wallmach 2 M. Wallmach 0 S. Tataia
26. S. Boyle 0
17. S. Clilverd 1 G. Sowiński 0
13. G. Sowiński 1
21. K. Rabczewski 0 B. Tsipiras 0 M. Wallmach 2
14. B. Tsipiras 3
12. C. Capier 1 M. Wallmach 3
8. M. Wallmach 2
5. A. Suokas 3 A. Suokas 3 A. Suokas 2 A. Suokas 1
23. S. Pavcic 0
9. J. Peteris 3 J. Peteris 0
32. B. Di Muccio 0
19. E. Magalhães 0 R. Woodhouse 1 P. Szczypior 1
10. R. Woodhouse 3
24. G. Karolis 0 P. Szczypior 2
4. P. Szczypior 3
3. S. Tataia 3 S. Tataia 3 S. Tataia 2 S. Tataia 2 S. Tataia 3
20. L. Tomaszewski 0
18. K. Taterczyński 2 K. Taterczyński 0
11. A. Sousa 0
27. B. Medeiros 3 B. Medeiros 1 M. Holes 1
28. O. Gohs 0
22. Y. Santos 0 M. Holes 2
6. M. Holes 3
7. Z. Hürkecz 3 Z. Hürkecz 3 Z. Hürkecz 3 Z. Hürkecz 1
30. F. Barcelos 0
16. D. Lames 3 D. Lames 0
25. A. Ferrari 0
15. J. Berroteran 2 J. Berroteran 0 I. Catalin 0
29. M. Kundek 0
31. T. Lajoso 0 I. Catalin 3
2. I. Catalin 3