Renditja për kupë - Sezon 41   (Grupi: Rookie - 45)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. N. Ádám 3 N. Ádám 2 N. Ádám 3 N. Ádám 2 N. Ádám 2 N. Ádám
30. G. Bosman 0
24. P. Mahla 0 M. Schulze 1
11. M. Schulze 3
32. I. Novitskyy 0 D. Lames 0 K. Taterczyński 0
20. D. Lames 3
15. P. Szczypior 0 K. Taterczyński 3
8. K. Taterczyński 3
5. M. Seufzer 3 M. Seufzer 2 M. Seufzer 2 M. Seufzer 1
21. V. Ioannou 0
14. B. Tsipiras 3 B. Tsipiras 1
31. V. Barbosa 0
9. R. Kühling-händler 2 R. Kühling-händler 2 R. Kühling-händler 1
17. S. Hoffmann Arvidsson 1
29. T. Seferi 0 T. Octavian 1
4. T. Octavian 3
3. P. Tomczak 1 B. Medeiros 3 B. Medeiros 3 B. Medeiros 1 R. De Lucca 1
13. B. Medeiros 2
22. M. Tedaldi 2 M. Tedaldi 0
26. P. Orsó 0
16. C. Capier 2 C. Capier 0 M. Torres 0
25. A. Banerjee 0
12. M. Torres 2 M. Torres 3
6. F. Marek 1
7. R. De Lucca 2 R. De Lucca 3 R. De Lucca 3 R. De Lucca 2
10. O. Pelkonen 1
28. P. Mazur 0 Bye 0
27. J. Gomes 0
23. M. Böhm 0 R. Kovarik 0 J. Peteris 0
18. R. Kovarik 3
19. V. Mendes 0 J. Peteris 3
2. J. Peteris 3