Renditja për kupë - Sezon 42   (Grupi: Rookie - 8)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. J. Jaklitsch 2 J. Jaklitsch 2 J. Jaklitsch 0 A. Babacci 3 A. Babacci 1 M. Albarrán
13. N. Skinner-johnson 1
31. F. Florin 2 F. Florin 1
32. T. Driessler 1
10. A. van Tongeren 3 A. van Tongeren 0 A. Babacci 3
18. J. Fűtő 0
15. G. Cuki 1 A. Babacci 3
8. A. Babacci 2
5. B. Hugo 1 K. Tringer 0 E. Sanremo 0 P. Błoński 0
29. K. Tringer 2
24. E. Sanremo 3 E. Sanremo 3
26. K. Kütt 0
27. F. Silva 0 P. Błoński 2 P. Błoński 3
19. P. Błoński 3
23. S. Helistvee 0 P. Panagiotidis 1
4. P. Panagiotidis 3
3. F. Pereira 3 F. Pereira 2 F. Pereira 1 A. Nishimi 1 M. Albarrán 2
21. L. Barrett 0
9. T. Tóth 2 T. Tóth 1
14. B. Dorsthorst 1
16. C. Maxfield 3 C. Maxfield 0 A. Nishimi 2
28. L. Lüdke 0
12. R. Lee 0 A. Nishimi 3
6. A. Nishimi 3
7. M. Albarrán 2 M. Albarrán 2 M. Albarrán 3 M. Albarrán 2
17. J. Celeghini 1
25. S. András 0 V. Sabater 1
11. V. Sabater 3
22. K. Jankauskas 2 K. Jankauskas 2 K. Jankauskas 0
30. Deleted manager 0
20. Deleted manager 0 S. Löser 1
2. S. Löser 3