Renditja për kupë - Sezon 43   (Grupi: Rookie - 8)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. J. Jaklitsch 3 J. Jaklitsch 3 J. Jaklitsch 3 J. Jaklitsch 0 T. Tóth 2 T. Tóth
12. J. Celeghini 0
17. F. Florin 3 F. Florin 0
13. Deleted manager 0
31. D. Mooreedl 0 Bye 0 D. Vasquez 0
27. J. Silva 0
32. F. Bernardes 0 D. Vasquez 3
8. D. Vasquez 3
5. E. Duka 1 E. Duka 0 F. Silva 1 T. Tóth 3
26. S. Löser 0
14. G. Cuki 1 F. Silva 3
18. F. Silva 2
11. N. Scherz 3 N. Scherz 0 T. Tóth 2
25. B. Dorsthorst 0
19. S. András 0 T. Tóth 3
4. T. Tóth 3
3. F. Pereira 3 F. Pereira 3 F. Pereira 2 F. Pereira 1 M. Linna 1
16. J. Teixeira 0
9. K. Jankauskas 3 K. Jankauskas 0
28. A. Correa 0
15. P. Błoński 2 P. Błoński 2 P. Błoński 1
10. F. Care 1
29. C. Sak 0 A. van Tongeren 1
6. A. van Tongeren 3
7. L. Lüdke 3 L. Lüdke 1 M. Linna 3 M. Linna 2
24. K. Iankov 0
22. M. Linna 3 M. Linna 2
23. A. Prasinos 0
21. L. Ferreira 2 L. Ferreira 0 T. Sapp 0
20. V. Sabater 1
30. F. Lopez 0 T. Sapp 3
2. T. Sapp 3