Renditja për kupë - Sezon 28   (Grupi: Rookie - 99)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. D. Huić 3 D. Huić 3 D. Huić 3 D. Huić 2 D. Huić 2 D. Huić
29. Deleted manager 0
11. J. Hanuska 1 P. Kolev 0
19. P. Kolev 2
23. D. Kirov 0 Bye 0 R. Tarvonen 0
24. B. Barnabas 0
22. Deleted manager 0 R. Tarvonen 3
8. R. Tarvonen 3
5. B. Medeiros 1 D. Baxter 2 D. Baxter 1 A. Nagy 1
14. D. Baxter 2
31. Deleted manager 0 D. Borg 1
13. D. Borg 3
12. A. Nagy 3 A. Nagy 3 A. Nagy 2
30. K. Baiborodin 0
17. B. Novák 1 J. Hutchinson 0
4. J. Hutchinson 2
3. A. Frecska 3 A. Frecska 3 A. Frecska 3 A. Frecska 1 H. Pizzio 1
32. Deleted manager 0
28. Deleted manager 0 G. Makowski 0
18. G. Makowski 3
27. Deleted manager 0 A. Mannino 0 M. Matsik 0
21. A. Mannino 3
20. M. Romero 0 M. Matsik 3
6. M. Matsik 3
7. J. Lee 3 J. Lee 0 G. Arg 1 H. Pizzio 2
15. Deleted manager 0
16. G. Arg 3 G. Arg 3
25. Deleted manager 0
10. L. Toso 3 L. Toso 1 H. Pizzio 2
26. Deleted manager 0
9. H. Pizzio 2 H. Pizzio 2
2. P. Jorge 1