Paratë & niveli makinave (Grupi: Amateur - 25)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

# Emri Para Niveli i makinës Lloji i makinës Goma Pikët
01.   Julien Prado $???.???.??? P Pipirelli 12
02.   László Kerezsi $???.???.??? P Pipirelli 6
03.   Gonzalo Garbin $??.???.??? P Pipirelli 11
04.   Lukáš Rychlík $??.???.??? P Pipirelli 96
05.   Tomasz Mazepa $??.???.??? B Pipirelli 32
06.   Massimo Baroni $??.???.??? H Pipirelli 26
07.   Huub Ravesloot $??.???.??? P Pipirelli 9
08.   Karol Nawrot $??.???.??? H Pipirelli 0
09.   Gonzalo Reta $??.???.??? H Pipirelli 3
10.   Gustavo Daniel Ruffa $??.???.??? P Pipirelli 31
11.   Tomek Niziol $??.???.??? H Pipirelli 2
12.   Ross Tindiglia $??.???.??? H Pipirelli 17
13.   Jon Andon Odriozola Fernandez $??.???.??? B Pipirelli 0
14.   Emre Arpa $??.???.??? H Pipirelli 0
15.   Luke Mason $??.???.??? P Pipirelli 0
16.   Matthew Wheeler $??.???.??? P Pipirelli 1
17.   Ícaro Santos $??.???.??? H Pipirelli 1
18.   Giuseppe Greco $??.???.??? H Pipirelli 9
19.   Roy Douglass $??.???.??? P Pipirelli 3
20.   James Giddy $??.???.??? H Pipirelli 0
21.   Tamás Matúz $??.???.??? H Pipirelli 13
22.   Hector Medellin $??.???.??? H Pipirelli 17
23.   Tim Prince $??.???.??? P Pipirelli 0
24.   Justin Townsend $??.???.??? P Pipirelli 0
25.   Wesley Dias $?.???.??? P Pipirelli 0
26.   Clebio Araujo $?.???.??? H Pipirelli 0
27.   Sanjay Murgod $?.???.??? H Pipirelli 0
28.   Johan Swanepoel $?.???.??? H Pipirelli 1
29.   Pedro Junior $?.???.??? P Pipirelli 0
30.   Vitalis Eziner $?.???.??? A Pipirelli 63
31.   Cris Cudos $?.???.??? H Pipirelli 0
32.   Adrian Paradowski $?.???.??? P Pipirelli 28
33.   Carlo Anassese $?.???.??? H Pipirelli 9
34.   Leo Leal $-???.??? B Pipirelli 0
35.   Yann Breton $-?.???.??? H Pipirelli 0
36.   Bart Clijmans $-??.???.??? B Pipirelli 0