Paratë & niveli makinave (Grupi: Amateur - 64)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

# Emri Para Niveli i makinës Lloji i makinës Goma Pikët
01.   Francisco Reyes $??.???.??? H Pipirelli 0
02.   Fabio Guidetti $??.???.??? B Pipirelli 0
03.   Anestis Mamplekos $??.???.??? P Pipirelli 0
04.   Davide Callegari $??.???.??? P Pipirelli 0
05.   Gary Martyn $??.???.??? H Pipirelli 0
06.   Jason Riggs $??.???.??? B Pipirelli 0
07.   Alex Nico $??.???.??? P Pipirelli 0
08.   Spiros Vassiloglou $??.???.??? B Pipirelli 0
09.   Alejandro Almarza $??.???.??? P Pipirelli 0
10.   Pavel Sztefek $??.???.??? H Pipirelli 0
11.   Maurizio Della Chiana $??.???.??? H Pipirelli 0
12.   Marcin Kon $??.???.??? P Pipirelli 0
13.   Mark Blackwell $??.???.??? H Pipirelli 0
14.   Robert Castro $??.???.??? H Pipirelli 0
15.   Arpi Telek $??.???.??? H Pipirelli 0
16.   Filippo Russo $??.???.??? H Pipirelli 0
17.   Italo Portugal $??.???.??? P Pipirelli 0
18.   Joe Tillman $??.???.??? B Pipirelli 0
19.   Andrea Santoro $??.???.??? P Pipirelli 0
20.   Petteri Kortelainen $??.???.??? P Pipirelli 0
21.   Sandile Nosenga $??.???.??? P Pipirelli 0
22.   Hazrul Fairi $??.???.??? B Pipirelli 0
23.   Stefano Fort $??.???.??? A Pipirelli 0
24.   Samuel Carvalho $??.???.??? P Pipirelli 0
25.   Triac Rou $??.???.??? P Pipirelli 0
26.   Marcelo Quiroga $??.???.??? P Pipirelli 0
27.   David Lopez $??.???.??? H Pipirelli 0
28.   Nikola Sarac $??.???.??? B Pipirelli 0
29.   Deyan Rangelov $??.???.??? P Pipirelli 0
30.   Alpo Andersson $??.???.??? P Pipirelli 0
31.   David Rubio $??.???.??? P Pipirelli 0
32.   Adrian Vladislav $??.???.??? B Pipirelli 0
33.   Joshua Abbott $??.???.??? H Pipirelli 0
34.   Luis De Leon Sanchez $??.???.??? H Pipirelli 0
35.   Cristiano Corsi $??.???.??? H Pipirelli 0
36.   Kaya Dee $?.???.??? P Pipirelli 0
37.   Massimiliano Agosti $?.???.??? H Pipirelli 0
38.   Vyacheslav Gubanov $?.???.??? H Pipirelli 0
39.   Alexandre Reis $?.???.??? P Pipirelli 0
40.   Jorge Luis Muñoz A. $??.??? P Pipirelli 0