Paratë & niveli makinave (Grupi: Amateur - 72)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

# Emri Para Niveli i makinës Lloji i makinës Goma Pikët
01.   Leonardo Navarro $???.???.??? P Pipirelli 12
02.   Guillem Cladera $???.???.??? A Pipirelli 22
03.   Richard Carter $???.???.??? H Pipirelli 88
04.   Simon Marks $???.???.??? H Pipirelli 114
05.   Leandro Hernandez $??.???.??? H Pipirelli 2
06.   Fernando Rees $??.???.??? H Pipirelli 4
07.   Joaquin Cardinali $??.???.??? B Pipirelli 0
08.   Matias Mendez $??.???.??? B Pipirelli 2
09.   Matas Karanavicius $??.???.??? P Pipirelli 0
10.   Jan Kladetzke $??.???.??? H Pipirelli 39
11.   Nektarios Boukou $??.???.??? H Pipirelli 18
12.   Kun Zoltan $??.???.??? P Pipirelli 0
13.   Mauricio Gabriel Olmos $??.???.??? P Pipirelli 16
14.   Juan Manuel Pulero $??.???.??? H Pipirelli 1
15.   Severi Seppä $??.???.??? P Pipirelli 10
16.   Francesco Cambi $??.???.??? H Pipirelli 4
17.   Max Coks $??.???.??? H Pipirelli 0
18.   Ken Petrusch $??.???.??? H Pipirelli 60
19.   Alex Tkachenko $??.???.??? H Pipirelli 0
20.   Donovan Vignon $??.???.??? P Pipirelli 0
21.   Hennie Muller $??.???.??? P Pipirelli 0
22.   Marco Aurélio $??.???.??? H Pipirelli 3
23.   Pedro Henrique Rizzi $??.???.??? H Pipirelli 0
24.   Eduard Bychkov $??.???.??? H Pipirelli 6
25.   Ian Hudson $??.???.??? P Pipirelli 0
26.   Paul Jewell $??.???.??? P Pipirelli 0
27.   Mike Riedner $??.???.??? H Pipirelli 0
28.   Renato Ramone $??.???.??? H Pipirelli 0
29.   Leonardo Heitor Miranda $??.???.??? P Pipirelli 95
30.   Liviu Sandu $??.???.??? H Pipirelli 9
31.   Andrey Hardin $??.???.??? B Pipirelli 1
32.   Jozimon Silva $??.???.??? H Pipirelli 0
33.   Phil Dennis $??.???.??? B Pipirelli 13
34.   Pedro Loureiro $??.???.??? P Pipirelli 13
35.   Francesco Carè $-?.???.??? H Pipirelli 4
36.   Jefferson Bezerra Da Silva $-??.???.??? P Pipirelli 0
37.   Ralfs Rozitis $-??.???.??? P Pipirelli 10