Kupa e Kombeve


Shënim: Për këtë kompeticion, vetëm 30 menaxherët me më së shumti pikë marrin pjesë.

K Raundi1 Raundi2 Cerek-Finalja Gjysme Finalja Finalja Fituesi
1. Itali 3 Itali 3 Itali 3 Itali 0                                        
9. Spanjë 0
31. Sllovakia 0 Kroacia 0
23. Kroacia 3
27. Serbi 3 Serbi 0 Poloni 0
28. Venezuela 0
10. Federata Ruse 0 Poloni 3
8. Poloni 3
5. Argjentina 3 Argjentina 3 Argjentina 1 Hungari 1
29. Afrika e Jugut 0
16. Shtetet e Bashk... 1 Lituani 0
20. Lituani 2
18. Republika Çeke 3 Republika Çeke 0 Hungari 2
32. Austri 0
17. Belgjikë 0 Hungari 3
4. Hungari 3
3. Angli 3 Angli 3 Angli 3 Angli 0                     
12. Bullgari 0
30. Letoni 0 Finlandë 0
15. Finlandë 3
13. Greqi 3 Greqi 2 Greqi 0
14. Holandë 0
19. Rumani 0 Francë 1
6. Francë 3
7. Portugali 2 Portugali 3 Portugali 0 Brazil 1
11. Gjermani 1
24. Ukrainë 1 Suedi 0
21. Suedi 2
25. Turqi 0 Australi 0 Brazil 3
22. Australi 3
26. Kanadë 0 Brazil 3
2. Brazil 3