Kupa e Kombeve


Shënim: Për këtë kompeticion, vetëm 30 menaxherët me më së shumti pikë marrin pjesë.

K Raundi1 Raundi2 Cerek-Finalja Gjysme Finalja Finalja Fituesi
1. Poloni 3 Poloni 3 Poloni 3 Poloni 2 Poloni 0                   
24. Turqi 0
20. Australi 3 Australi 0
32. Afrika e Jugut 0
10. Serbi 1 Lituani 0 Portugali 0
13. Lituani 2
11. Belgjikë 0 Portugali 3
8. Portugali 3
5. Argjentina 3 Argjentina 2 Argjentina 0 Angli 1
21. Republika Çeke 0
9. Hungari 3 Hungari 1
12. Rumani 0
23. Sllovakia 2 Sllovakia 0 Angli 3
30. Kroacia 1
25. Suedi 0 Angli 3
4. Angli 3
3. Itali 3 Itali 3 Itali 3 Itali 0 Brazil 2
27. Venezuela 0
17. Finlandë 0 Spanjë 0
15. Spanjë 3
16. Greqi 3 Greqi 0 Federata Ruse 0
31. Meksikë 0
18. Bullgari 0 Federata Ruse 3
6. Federata Ruse 3
7. Francë 3 Francë 3 Francë 0 Brazil 3
29. Estoni 0
22. Kanadë 3 Kanadë 0
28. Letoni 0
26. Holandë 0 Shtetet e Bashk... 0 Brazil 3
14. Shtetet e Bashk... 3
19. Gjermani 0 Brazil 3
2. Brazil 3