Kupa e Kombeve


Shënim: Për këtë kompeticion, vetëm 30 menaxherët me më së shumti pikë marrin pjesë.

K Raundi1 Raundi2 Cerek-Finalja Gjysme Finalja Finalja Fituesi
1. Brazil 3 Brazil 3 Brazil 3 Brazil 0                                        
29. Indi 0
27. Suedi 0 Gjermani 0
14. Gjermani 3
9. Spanjë 3 Spanjë 2 Spanjë 0
23. Venezuela 0
10. Federata Ruse 0 Francë 1
8. Francë 3
5. Argjentina 3 Argjentina 3 Argjentina 2 Argjentina 0
12. Greqi 0
17. Lituani 2 Lituani 0
16. Serbi 1
18. Republika Çeke 3 Republika Çeke 0 Poloni 1
32. Turqi 0
24. Finlandë 0 Poloni 3
4. Poloni 3
3. Itali 3 Itali 3 Itali 3 Itali 0                     
30. Estoni 0
11. Rumani 3 Rumani 0
21. Holandë 0
28. Austri 0 Bullgari 0 Portugali 0
13. Bullgari 3
31. Afrika e Jugut 0 Portugali 3
6. Portugali 3
7. Hungari 3 Hungari 3 Hungari 0 Angli 0
19. Shtetet e Bashk... 0
25. Sllovakia 0 Kanadë 0
26. Kanadë 3
15. Belgjikë 3 Belgjikë 0 Angli 3
22. Kroacia 0
20. Australi 0 Angli 3
2. Angli 3