Kupa e Kombeve


Shënim: Për këtë kompeticion, vetëm 30 menaxherët me më së shumti pikë marrin pjesë.

K Raundi1 Raundi2 Cerek-Finalja Gjysme Finalja Finalja Fituesi
1. Itali 3 Itali 2                                                                                  
26. Republika Çeke 0
12. Federata Ruse 3 Federata Ruse 0
23. Kroacia 0
32. Ukrainë 0 Australi 0                     
25. Australi 3
30. Afrika e Jugut 0 Portugali 2
8. Portugali 3
5. Argjentina 2 Argjentina 1                                          
9. Greqi 1
17. Serbi 0 Gjermani 0
11. Gjermani 3
18. Rumani 2 Rumani 0                     
27. Suedi 1
21. Kanadë 0 Hungari 2
4. Hungari 3
3. Angli 3 Angli 2                                                               
22. Holandë 0
19. Venezuela 2 Venezuela 0
20. Sllovakia 1
16. Bullgari 2 Bullgari 0                     
14. Belgjikë 1
15. Shtetet e Bashk... 0 Poloni 2
6. Poloni 3
7. Francë 3 Francë 2                                          
29. Kolumbi 0
10. Finlandë 3 Finlandë 0
31. Indi 0
13. Spanjë 3 Spanjë 0                     
24. Lituani 0
28. Turqi 0 Brazil 2
2. Brazil 3