Menaxherët aktiv gjatë orës së fundit

Faqe [12 » Shpejt shkoni në faqen:
Hyrja e fundit Lidhja e fundit Emri (Grupi) Shteti PM Vend
Sot në 07:29:26 Sot në 07:29:26   Enzo Sbarbini (Pro - 24)    Dergo Mesazh(PM) Pasqyrë e Negociatave
Sot në 07:27:53 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:29:24   Mario Mihalev (Amateur - 7)    Dergo Mesazh(PM) Lista e shokëve
Sot në 07:27:09 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:29:23   Luciano Portillo (Rookie - 15)    Dergo Mesazh(PM) Sesioni i Trajnimit
Sot në 07:23:21 Sot në 07:29:18   Roberto Romano (Rookie - 52)    Dergo Mesazh(PM) Analizat e garës
Sot në 07:27:40 Sot në 07:29:03   Manuel Montesinos (Rookie - 20)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:28:06 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:29:02   Justin Zamora (Rookie - 109)    Dergo Mesazh(PM) Kualifikimi 2
Sot në 07:26:04 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:29:00   Jack Fujimoto (Rookie - 42)    Dergo Mesazh(PM) Profili Pilotit
Sot në 07:10:41 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:28:54   Art Stu (Amateur - 58)    Dergo Mesazh(PM) Profili Pilotit
Sot në 07:28:53 Sot në 07:28:54   Marcelo Momo (Amateur - 2)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:04:51 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:28:52   Malcolm Jameson (Rookie - 90)    Dergo Mesazh(PM) Setapi i garës
Sot në 07:20:41 Sot në 07:28:50   Eyot Senior (Rookie - 65)    Dergo Mesazh(PM) Praktika / Kualifikimi 1
Sot në 07:21:26 Sot në 07:28:46   Gábor Hirka (Rookie - 68)    Dergo Mesazh(PM) Setapi i garës
Sot në 07:28:34 Sot në 07:28:39   Svajūnas Mikšta (Amateur - 80)    Dergo Mesazh(PM) Forum: Shiko Temën
Sot në 07:24:40 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:28:24   Diaconu Adrian (Amateur - 41)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:23:49 Sot në 07:28:16   Ivan Kudreshov (Rookie - 70)    Dergo Mesazh(PM) Anëtarësimi skuader
Sot në 06:56:10 Sot në 07:28:12   Steffen Holm (Pro - 8)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:19:19 Sot në 07:28:10   Edwin Santos (Amateur - 64)    Dergo Mesazh(PM) Bilancet dhe nivelet e makinës
Sot në 07:27:58 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:28:04   Jeremy Schultz (Amateur - 30)    Dergo Mesazh(PM) Praktika / Kualifikimi 1
Sot në 07:27:39 Sot në 07:27:57   Miroslav Blaha (Rookie - 83)    Dergo Mesazh(PM) Renditja Sezonale
Sot në 07:26:44 Sot në 07:27:53   Melissa Martin (Pro - 15)    Dergo Mesazh(PM) Pasqyra e Ekipit
Sot në 07:26:26 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:27:37   Mato Nikic (Master - 3)    Dergo Mesazh(PM) Setapi i garës
Sot në 07:15:31 Sot në 07:27:33   Nigel Koh (Pro - 18)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:12:07 Sot në 07:27:12   Aleksandar Maric (Rookie - 68)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:21:49 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:26:33   Mateo Pahati (Rookie - 70)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:03:52 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:26:33   David Panov (Amateur - 62)    Dergo Mesazh(PM) Bilancet dhe nivelet e makinës
Sot në 07:26:23 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:26:32   Giordano Cozzi (Pro - 3)    Dergo Mesazh(PM) Forum: Shiko Temën
Sot në 07:25:55 Sot në 07:26:21   Kostas Laskaridis (Amateur - 24)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:21:46 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:26:18   József Szabó (Pro - 16)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:24:49 Sot në 07:26:17   Arunas Sakalis (Rookie - 71)    Dergo Mesazh(PM) Stafi i menaxherit
Sot në 07:26:07 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:26:15   Zsolt Sudár (Amateur - 14)    Dergo Mesazh(PM) Kualifikimi 1&2 Renditja
Sot në 07:26:09 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:26:09   Scott Wood (Amateur - 26)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:21:55 Sot në 07:25:59   Daniel Suchý (Rookie - 15)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:13:25 Sot në 07:25:22   Stefan Leinsinger (Pro - 18)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:02:30 Sot në 07:24:46   Kazimieras Murauskas (Amateur - 38)    Dergo Mesazh(PM) Setapi i garës
Sot në 07:13:08 Sot në 07:24:21   Vasil Vasilev (Amateur - 23)    Dergo Mesazh(PM) Kualifikimi 2
Sot në 07:23:25 Sot në 07:23:36   Thierry Le Denmat (Amateur - 8)    Dergo Mesazh(PM) Shiko posten
Sot në 06:49:39 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:22:32   Peter Teufelhart (Rookie - 144)    Dergo Mesazh(PM) Renditja për kupë
Sot në 07:20:05 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:22:23   Stefano Caleri (Rookie - 107)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:21:14 Sot në 07:21:55   Momo Ghanem (Rookie - 19)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:21:46 Sot në 07:21:52   Christophe Brou (Amateur - 24)    Dergo Mesazh(PM) Pasqyra e Ekipit
Sot në 06:56:52 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:21:36   Mikael Brostrom (Elite)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:19:25 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:21:29   Manuel Alonso (Amateur - 31)    Dergo Mesazh(PM) Nreq makinen
Sot në 07:20:46 Sot në 07:21:19   Dmitry Serebryakov (Pro - 6)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:20:23 Sot në 07:21:12   George Arhip (Pro - 22)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:20:45 Sot në 07:21:05   Márcio Portuga (Master - 3)    Dergo Mesazh(PM) Profili i drejtorit teknik
Sot në 06:30:29 Sot në 07:20:34   Zlatko Vlasta (Amateur - 37)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:56:08 Sot në 07:20:33   Yasin Yazici (Pro - 12)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:56:16 Sot në 07:20:33   Florea Badana (Rookie - 17)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:19:52 Sot në 07:20:12   Peter Both (Pro - 2)    Dergo Mesazh(PM) Negocio me një sponzor
Sot në 07:20:04 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:20:04   Federico Murru (Master - 1)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:17:34 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:20:02   Andrea Mancini (Rookie - 79)    Dergo Mesazh(PM) Profili Pilotit
Sot në 07:19:15 Sot në 07:19:41   Philippe Gouriou (Rookie - 101)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:15:04 Sot në 07:19:40   Ross Proud (Pro - 11)    Dergo Mesazh(PM) Negocio me një sponzor
Sot në 07:18:08 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:19:36   Christophe Audisio (Amateur - 49)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:18:41 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:19:33   Mateusz Zaborny (Amateur - 5)    Dergo Mesazh(PM) Bilancet dhe nivelet e makinës
Sot në 07:19:27 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:19:27   Williams Vera (Rookie - 121)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:18:28 Sot në 07:19:20   Sridhar Thoppe Jyothisvaran (Amateur - 3)    Dergo Mesazh(PM) Analizat e garës
Sot në 07:18:56 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:19:06   Shae Livingston (Rookie - 117)    Dergo Mesazh(PM) Forum: Temat e fundit
Sot në 07:18:45 Sot në 07:18:49   Erwin Bakkenes (Amateur - 47)    Dergo Mesazh(PM) Kualifikimi 1&2 Renditja
Sot në 06:54:27 Sot në 07:18:40   Steve Lawson (Amateur - 75)    Dergo Mesazh(PM) Praktika / Kualifikimi 1
Sot në 07:18:00 Sot në 07:18:00   Sergey Kholdin (Amateur - 57)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:17:16 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:17:53   Ralf Meggers (Rookie - 42)    Dergo Mesazh(PM) Detajet e Pistës
Sot në 07:17:45 Sot në 07:17:51   Jozef Lesay (Pro - 4)    Dergo Mesazh(PM) Sesioni i Trajnimit
Sot në 06:46:36 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:17:40   Eric Hall (Rookie - 134)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:13:38 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:17:31   Luca Sarra (Pro - 21)    Dergo Mesazh(PM) Renditja Sezonale
Sot në 07:16:29 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:17:17   Jez Banks (Amateur - 47)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:16:38 Sot në 07:17:12   Marcello Pinheiro (Pro - 11)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:16:39 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:16:45   Allen Haley (Rookie - 13)    Dergo Mesazh(PM) Startimi
Sot në 07:09:40 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:16:45   Konstantin Sobolev (Pro - 13)    Dergo Mesazh(PM) Forum: Shiko Temën
Sot në 07:16:11 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:16:27   David Melis (Amateur - 37)    Dergo Mesazh(PM) Shiko posten
Sot në 07:15:26 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:16:23   Tobias Heinemeyer (Amateur - 79)    Dergo Mesazh(PM) Kalendari sezonal
Sot në 06:57:42 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:16:20   Katerina Kakni (Master - 1)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:00:50 Sot në 07:16:03   Jackson Tennant (Rookie - 91)    Dergo Mesazh(PM) Bilancet dhe nivelet e makinës
Sot në 07:15:58 Sot në 07:15:59   Dejan Denković (Rookie - 122)    Dergo Mesazh(PM) Pasqyrë e Negociatave
Sot në 07:15:20 Sot në 07:15:20   Johny Mlieko (Rookie - 150)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:15:11 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:15:11   Dirk Sperling (Pro - 13)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
3 vjet më parë Sot në 07:15:06   Mr Shadow (Rookie - 23)    Dergo Mesazh(PM) Shiko te gjithe njoftimet
Sot në 07:08:05 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:14:14   Cristian Cattaneo (Pro - 9)    Dergo Mesazh(PM) Pasqyrë e Negociatave
Sot në 07:10:17 Sot në 07:13:53   Justus Christinck (Pro - 25)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:04:28 Sot në 07:13:13   Marcin Kasprzyk (Amateur - 42)    Dergo Mesazh(PM) Praktika / Kualifikimi 1
Sot në 07:11:38 Sot në 07:12:18   Mariusz Wesołowski (Amateur - 5)    Dergo Mesazh(PM) Renditja Sezonale
Sot në 07:11:59 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:12:12   Francesco Fondelli (Amateur - 15)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:07:46 Sot në 07:11:55   Egis Tomas (Rookie - 65)    Dergo Mesazh(PM) Detajet e Pistës
Sot në 07:11:20 Sot në 07:11:30   Iordan Nikolov (Rookie - 64)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:33:32 Sot në 07:11:13   Silvano Sini (Amateur - 67)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:49:09 Sot në 07:11:11   Harald Haider (Amateur - 3)    Dergo Mesazh(PM) Profili i Menaxherit
Sot në 07:00:51 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:11:00   Jess Brugada (Rookie - 93)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:10:36 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:10:40   Mathias Baldo (Amateur - 79)    Dergo Mesazh(PM) Kualifikimi 1&2 Renditja
Sot në 07:09:40 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:10:38   Giacomo Carniel (Amateur - 16)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:10:04 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 07:10:10   Dmitrij Soldatenkov (Master - 5)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:10:10 Sot në 07:10:10   Ioannis Kalogirou (Pro - 8)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:04:07 Sot në 07:09:52   Guilherme Franco (Amateur - 79)    Dergo Mesazh(PM) Pasqyra e Ekipit
Sot në 07:08:59 Sot në 07:09:28   Warren Tobelmann (Amateur - 23)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:08:17 Sot në 07:09:15   Csaba Kecskés (Amateur - 54)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:09:00 Sot në 07:09:07   Enrique Adame (Amateur - 1)    Dergo Mesazh(PM) Profili i Menaxherit
Sot në 07:08:16 Sot në 07:08:44   Balázs Horváth (Pro - 17)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 07:07:40 Sot në 07:07:46   Geoffrey Stanislawski (Pro - 21)    Dergo Mesazh(PM) Kualifikimi 1&2 Renditja
Sot në 07:07:40 Sot në 07:07:41   Carl Pigage (Rookie - 42)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:48:06 Sot në 07:07:37   Arnaud Ferraris (Pro - 4)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:58:56 Sot në 07:07:05   Grzegorz Rozmysłowicz (Rookie - 112)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Faqe [12 » Shpejt shkoni në faqen: