Numri i menaxherëve të kualifikuar


Totali i të kualifikuarve: 6930 nga 10199 (67.95%)

Menaxherët më të shpejtë nga klasa

K1 në Elite (e 37 të kualifikuarve -> 92.5%)
# Menagjeri Nat. Grupi Koha turit
1  Y. Desai1  Elite  1:21.241s 
2  R. Postle9  Elite  + 0.337s 
3  M. Egorov  Elite  + 1.043s 
4  A. Ramann  Elite  + 1.075s 
5  K. Naoui  Elite  + 1.159s 
6  K. Szajbel  Elite  + 1.162s 
7  P. Fernandez  Elite  + 1.478s 
8  K. Britse  Elite  + 1.699s 
9  J. Boissinot  Elite  + 1.708s 
10  I. Dimitroglou4  Elite  + 1.744s 
K2 në Elite (e 33 të kualifikuarve -> 82.5%)
# Menagjeri Nat. Grupi Koha turit
1  J. Coosemans1  Elite  1:35.325s 
2  G. Alvarez  Elite  + 1.013s 
3  R. Sagatas2  Elite  + 1.071s 
4  K. Britse  Elite  + 1.208s 
5  M. Bražėnas  Elite  + 1.254s 
6  E. Littlejohns  Elite  + 1.314s 
7  J. Rang  Elite  + 1.480s 
8  M. Egorov  Elite  + 1.591s 
9  A. Ramann  Elite  + 1.630s 
10  I. Dimitroglou4  Elite  + 1.630s 
K1+K2 në Elite (e 33 të kualifikuarve)
# Menagjeri Nat. Grupi Koha turit
1  J. Coosemans1  Elite  2:58.642s 
2  M. Egorov  Elite  + 0.558s 
3  A. Ramann  Elite  + 0.629s 
4  K. Naoui  Elite  + 0.762s 
5  K. Britse  Elite  + 0.831s 
6  G. Alvarez  Elite  + 0.833s 
7  I. Dimitroglou4  Elite  + 1.298s 
8  P. Fernandez  Elite  + 1.370s 
9  E. Littlejohns  Elite  + 1.522s 
10  A. Squizzato  Elite  + 1.611s 

K1 në Master (e 189 të kualifikuarve -> 94.5%)
# Menagjeri Nat. Grupi Koha turit
1  M. Suhonen  M1  1:22.914s 
2  H. Heiter  M4  + 0.367s 
3  V. Pohjanen  M1  + 0.391s 
4  T. Söyrinki  M4  + 0.544s 
5  R. Farrelly  M5  + 0.573s 
6  L. Quinet  M4  + 0.573s 
7  G. Székely  M3  + 0.576s 
8  P. Both  M5  + 0.661s 
9  I. Belatti  M3  + 0.709s 
10  M. Nikic  M5  + 0.746s 
K2 në Master (e 187 të kualifikuarve -> 93.5%)
# Menagjeri Nat. Grupi Koha turit
1  I. Belatti  M3  1:37.112s 
2  G. Székely  M3  + 0.115s 
3  L. Quinet  M4  + 0.163s 
4  M. Suhonen  M1  + 0.202s 
5  M. Svensson  M3  + 0.204s 
6  M. Bennett  M3  + 0.245s 
7  C. Esparza  M1  + 0.256s 
8  H. Heiter  M4  + 0.330s 
9  W. Teuwen  M1  + 0.422s 
10  A. Rilke  M5  + 0.433s 
K1+K2 në Master (e 187 të kualifikuarve)
# Menagjeri Nat. Grupi Koha turit
1  M. Suhonen  M1  3:00.228s 
2  G. Székely  M3  + 0.489s 
3  H. Heiter  M4  + 0.495s 
4  I. Belatti  M3  + 0.507s 
5  L. Quinet  M4  + 0.534s 
6  V. Pohjanen  M1  + 1.073s 
7  M. Bennett  M3  + 1.116s 
8  P. Both  M5  + 1.170s 
9  T. Söyrinki  M4  + 1.194s 
10  C. Esparza  M1  + 1.232s 

K1 në Pro (e 935 të kualifikuarve -> 93.5%)
# Menagjeri Nat. Grupi Koha turit
1  A. Perez  P4  1:23.968s 
2  T. Sheahen  P17  + 0.136s 
3  T. Mustafa  P24  + 0.163s 
4  B. Caseiro  P4  + 0.298s 
5  D. Van West  P22  + 0.384s 
6  J. Büllesbach  P19  + 0.400s 
7  E. Rocas  P14  + 0.400s 
8  R. Celejewski  P22  + 0.402s 
9  J. Vaes  P19  + 0.539s 
10  S. Benghi  P12  + 0.545s 
K2 në Pro (e 928 të kualifikuarve -> 92.8%)
# Menagjeri Nat. Grupi Koha turit
1  A. Perez  P4  1:37.786s 
2  T. Mustafa  P24  + 0.587s 
3  S. Sergeev  P9  + 0.597s 
4  S. Arapoglou  P11  + 0.737s 
5  B. Caseiro  P4  + 0.745s 
6  D. Miklovič  P3  + 0.791s 
7  E. Leoni  P19  + 0.850s 
8  J. Vaes  P19  + 0.893s 
9  E. Rocas  P14  + 0.907s 
10  P. Szmit  P19  + 0.908s 
K1+K2 në Pro (e 928 të kualifikuarve)
# Menagjeri Nat. Grupi Koha turit
1  A. Perez  P4  3:01.754s 
2  T. Mustafa  P24  + 0.750s 
3  B. Caseiro  P4  + 1.043s 
4  E. Rocas  P14  + 1.307s 
5  D. Van West  P22  + 1.405s 
6  R. Celejewski  P22  + 1.408s 
7  J. Vaes  P19  + 1.432s 
8  B. Bontjer  P5  + 1.506s 
9  S. Arapoglou  P11  + 1.769s 
10  P. Szmit  P19  + 1.840s 

K1 në Amateur (e 3059 të kualifikuarve -> 86.63%)
# Menagjeri Nat. Grupi Koha turit
1  G. Pages  A63  1:25.478s 
2  D. Julii  A18  + 0.259s 
3  J. Claydon  A9  + 0.499s 
4  D. Setron  A77  + 0.567s 
5  I. Čić  A89  + 0.570s 
6  A. Routhier  A87  + 0.580s 
7  T. Sant  A22  + 0.665s 
8  A. Bozóti  A27  + 0.677s 
9  M. Faraś  A79  + 0.688s 
10  C. Cabrera  A79  + 0.751s 
K2 në Amateur (e 3048 të kualifikuarve -> 86.32%)
# Menagjeri Nat. Grupi Koha turit
1  D. Julii  A18  1:39.277s 
2  A. Routhier  A87  + 1.009s 
3  G. Pages  A63  + 1.051s 
4  S. Abhyankar  A46  + 1.312s 
5  B. Marshall  A74  + 1.456s 
6  A. Bozóti  A27  + 1.572s 
7  D. Denković  A74  + 1.626s 
8  I. Csorba  A38  + 1.742s 
9  D. Setron  A77  + 1.890s 
10  L. Dotti  A11  + 1.951s 
K1+K2 në Amateur (e 3048 të kualifikuarve)
# Menagjeri Nat. Grupi Koha turit
1  D. Julii  A18  3:05.014s 
2  G. Pages  A63  + 0.792s 
3  A. Routhier  A87  + 1.330s 
4  A. Bozóti  A27  + 1.990s 
5  D. Setron  A77  + 2.198s 
6  J. Claydon  A9  + 2.228s 
7  B. Marshall  A74  + 2.428s 
8  M. Faraś  A79  + 2.457s 
9  S. Abhyankar  A46  + 2.477s 
10  C. Cabrera  A79  + 2.549s 

K1 në Rookie (e 2744 të kualifikuarve -> 50.55%)
# Menagjeri Nat. Grupi Koha turit
1  N. Soto  R93  1:29.232s 
2  A. Baena  R127  + 0.366s 
3  J. Baena  R127  + 0.425s 
4  F. Jacoby  R59  + 0.729s 
5  K. Skwaryło  R165  + 0.876s 
6  R. Bull  R125  + 0.930s 
7  B. Frank  R129  + 1.013s 
8  A. Martez  R4  + 1.175s 
9  A. Gelhorn  R81  + 1.229s 
10  R. Jimenez  R81  + 1.274s 
K2 në Rookie (e 2734 të kualifikuarve -> 50.37%)
# Menagjeri Nat. Grupi Koha turit
1  F. Jacoby  R59  1:44.868s 
2  K. Skwaryło  R165  + 0.441s 
3  N. Soto  R93  + 1.284s 
4  J. Bruschi  R17  + 1.375s 
5  D. Nero  R60  + 1.468s 
6  D. Smith  R15  + 1.573s 
7  P. Peyper  R42  + 1.600s 
8  R. Sweatt  R19  + 1.673s 
9  A. Vigil  R139  + 1.714s 
10  H. Camporez  R123  + 1.727s 
K1+K2 në Rookie (e 2734 të kualifikuarve)
# Menagjeri Nat. Grupi Koha turit
1  F. Jacoby  R59  3:14.829s 
2  N. Soto  R93  + 0.555s 
3  K. Skwaryło  R165  + 0.588s 
4  J. Baena  R127  + 1.759s 
5  J. Bruschi  R17  + 2.110s 
6  A. Baena  R127  + 2.248s 
7  R. Sweatt  R19  + 2.403s 
8  M. Lima  R6  + 2.582s 
9  D. Panella  R62  + 2.711s 
10  A. Vigil  R139  + 2.714s