Përmbledhja e garës (Pistë: Silverstone | Sezon: 71 | Gara: 5 | Grupi: Master - 1)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:  Sezon:  Gara:

# Poz Përparimi Goma Shtet Menagjeri Koha e gares Xhiro Pitstopet Xhiro më e mirë Shpejtësi mesatare Koha më e mirë e pitit
01. 27. -12 -12 Dunnolop   Viktor Dyankov + 3:01.478 58 1 1:27.095 207.53km/h 21.920s
02. 18. -4 -4 Yokomama   Valter Polsaque + 2:27.728 59 2 1:25.812 208.85km/h 20.040s
03. 26. +11 +11 Contimental   Pedro Da Silva + 3:00.803 58 1 1:26.543 207.56km/h 23.052s
04. 29. -16 -16 Yokomama   Rogério Araken + 3:14.153 58 2 1:26.846 207.04km/h 20.021s
05. 38. -21 -21 Dunnolop   Cláudio Bortolotti + 5:06.323 57 2 1:27.176 202.80km/h 19.659s
06. 08. -4 -4 Badyear   George Slater + 1:15.508 60 2 1:23.796 211.73km/h 18.917s
07. 37. +1 +1 Contimental   Jiří Rousek + 4:53.327 57 1 1:28.793 203.28km/h 17.169s
08. 36. -1 -1 Contimental   Andreas Ramann + 4:52.830 57 1 1:28.555 203.30km/h 21.397s
09. 03. Nuk ka ndryshim ±0 Dunnolop   Alan Horsley + 32.630 60 2 1:24.198 213.47km/h 16.616s
10. 17. -10 -10 Yokomama   Sam Wainwright + 2:23.691 59 2 1:25.168 209.01km/h 17.197s
11. 06. +5 +5 Yokomama   Toni Söyrinki + 53.383 60 2 1:24.006 212.62km/h 18.052s
12. 10. +6 +6 Dunnolop   Petri Minni + 1:52.968 59 2 1:24.825 210.22km/h 21.487s
13. 07. -2 -2 Yokomama   Jean-marc Boissinot + 1:09.624 60 2 1:24.442 211.96km/h 19.117s
14. 16. +17 +17 Badyear   Olivier Recouvreur + 2:20.385 59 1 1:26.241 209.14km/h 20.621s
15. 20. +3 +3 Yokomama   Frédéric Pierret + 2:36.037 59 2 1:25.943 208.52km/h 17.060s
16. 30. +2 +2 Contimental   Apostolis Sakellariou + 3:29.656 58 1 1:27.418 206.44km/h 16.940s
17. 31. -10 -10 Yokomama   Makis Katsoulas + 3:41.777 58 3 1:25.463 205.98km/h 16.302s
18. 09. +11 +11 Dunnolop   Ádám Jávor + 1:23.972 59 2 1:23.583 211.39km/h 20.127s
19. 25. +11 +11 Contimental   Tamás Schivánovits + 2:53.183 58 1 1:25.572 207.85km/h 18.348s
20. 40. -15 -15 Dunnolop   Szilveszter Szatmári + 6:30.896 56 4 1:28.049 199.71km/h 18.093s
21. 23. +1 +1 Yokomama   Stefano Siletto + 2:48.003 58 2 1:25.540 208.06km/h 19.468s
22. 01. +1 +1 Badyear   Mindaugas Kuodys 1h26:06.530 60 2 1:23.555 214.82km/h 16.246s
23. 04. +6 +6 Badyear   Sebastian Cucciardi + 33.202 60 2 1:23.766 213.45km/h 15.694s
24. 21. -9 -9 Yokomama   Riaan Van Der Merwe + 2:36.313 59 2 1:25.632 208.51km/h 16.167s
25. 05. +1 +1 Dunnolop   Arkadiusz Nicewicz + 52.217 60 2 1:24.536 212.67km/h 18.333s
26. 22. Nuk ka ndryshim ±0 Contimental   Paweł Otworowski + 2:43.419 59 2 1:24.941 208.23km/h 22.139s
27. 28. -10 -10 Dunnolop   Mateusz Górny + 3:07.735 58 2 1:26.322 207.29km/h 17.989s
28. 35. -1 -1 Contimental   Bartek Nowak + 4:29.206 57 1 1:27.020 204.18km/h 24.129s
29. 13. -4 -4 Yokomama   Nuno Toscano + 2:12.565 59 2 1:25.055 209.45km/h 22.223s
30. 34. +5 +5 Contimental   Marco Lopes + 4:29.150 57 1 1:28.371 204.18km/h 21.684s
31. 19. Nuk ka ndryshim ±0 Dunnolop   Marius Valentin Brutaru + 2:28.074 59 2 1:24.807 208.84km/h 20.430s
32. 12. -4 -4 Yokomama   Andrej Rilke + 1:54.628 59 2 1:25.045 210.16km/h 16.529s
33. 24. +3 +3 Dunnolop   Lazar Petkovic + 2:52.077 58 2 1:25.560 207.90km/h 21.251s
34. 32. -3 -3 Avonn   Ivica Paunovic + 3:44.584 58 2 1:26.493 205.87km/h 23.671s
35. 02. -1 -1 Yokomama   Sergei Gordov + 18.582 60 2 1:22.992 214.05km/h 21.344s
36. 11. +20 +20 Contimental   Mike Osintsev + 1:54.141 59 1 1:25.487 210.18km/h 18.594s
37. 14. +12 +12 Dunnolop   Sergey Kozlenko + 2:19.132 59 2 1:24.914 209.19km/h 20.522s
38. 15. +15 +15 Badyear   Mihail Morozov + 2:20.166 59 1 1:26.001 209.15km/h 17.206s
39. 39. +1 +1 Contimental   Roman Lizogub + 5:34.673 56 1 1:29.180 201.75km/h 17.893s
40. 33. -5 -5 Yokomama   Andrej Fülöp + 4:25.081 57 1 1:27.133 204.34km/h 20.158s