Përmbledhja e garës (Pistë: A1-Ring | Sezon: 59 | Gara: 13 | Grupi: Amateur - 109)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:  Sezon:  Gara:

Poz Përparimi Goma Shtet Menagjeri Koha e gares Xhiro Pitstopet Xhiro më e mirë Shpejtësi mesatare Koha më e mirë e pitit
01. Nuk ka ndryshim ±0 Pipirelli   Kristina Ivanova 1h28:49.176 71 2 1:12.690 207.45km/h 20.511s
02. Nuk ka ndryshim ±0 Pipirelli   Luca Percannella + 2.104 71 1 1:13.103 207.37km/h 26.040s
03. Nuk ka ndryshim ±0 Pipirelli   Kostas Kotsis + 34.540 71 2 1:12.328 206.12km/h 22.578s
04. +2 +2 Pipirelli   Lubomir Micuda + 42.692 71 2 1:12.347 205.81km/h 23.099s
05. Nuk ka ndryshim ±0 Pipirelli   Jean Louis + 1:12.688 71 2 1:12.903 204.66km/h 23.183s
06. -2 -2 Pipirelli   Toni Davidkov + 1:24.477 70 2 1:13.482 204.22km/h 24.009s
07. +7 +7 Pipirelli   Ioannis Bouriotis + 1:52.261 70 2 1:14.085 203.17km/h 21.578s
08. +2 +2 Pipirelli   Rastislav Vadovsky + 1:58.905 70 2 1:13.804 202.93km/h 22.766s
09. +2 +2 Pipirelli   Malcolm Beckham + 2:04.378 70 2 1:13.612 202.72km/h 23.082s
10. -3 -3 Pipirelli   Péter Berkó + 2:06.512 70 2 1:14.101 202.64km/h 22.238s
11. -3 -3 Pipirelli   Martin Kozák + 2:10.727 70 2 1:14.214 202.49km/h 20.572s
12. +7 +7 Pipirelli   Martin Juřica + 2:22.457 70 1 1:13.822 202.05km/h 27.071s
13. +2 +2 Pipirelli   Javier Galeano + 2:34.560 69 2 1:14.695 201.61km/h 24.090s
14. +2 +2 Pipirelli   Hubert Szolc + 2:44.559 69 1 1:14.363 201.24km/h 27.225s
15. -2 -2 Pipirelli   Peter Brandstrup + 2:47.896 69 2 1:14.674 201.12km/h 25.289s
16. +9 +9 Pipirelli   Dejan Rajic + 3:07.615 69 2 1:15.059 200.40km/h 23.977s
17. +7 +7 Pipirelli   Chris Floyd + 3:14.646 69 1 1:16.087 200.14km/h 28.295s
18. +3 +3 Pipirelli   Sergey Ved + 3:17.669 69 2 1:14.809 200.03km/h 21.542s
19. -1 -1 Pipirelli   Alfred Gurber + 3:18.341 69 1 1:15.694 200.01km/h 27.230s
20. +9 +9 Pipirelli   José Serrano + 3:20.211 69 1 1:14.969 199.94km/h 29.309s
21. +2 +2 Pipirelli   Kostadin Dimov + 3:23.986 69 2 1:15.380 199.81km/h 24.122s
22. -2 -2 Pipirelli   Giuseppe Sangermani + 3:24.040 69 2 1:15.038 199.80km/h 23.071s
23. -6 -6 Pipirelli   Juan Francisco Piacenza + 3:54.058 68 2 1:14.941 198.73km/h 25.798s
24. +4 +4 Pipirelli   Andrew Butterworth + 3:57.819 68 1 1:15.716 198.59km/h 30.393s
25. -3 -3 Pipirelli   Zay Williams + 4:20.383 68 3 1:14.883 197.79km/h 23.797s
26. +1 +1 Pipirelli   Salvatore Siracusa + 4:23.188 68 2 1:15.169 197.69km/h 26.030s
27. +3 +3 Pipirelli   Jakub Srogoň + 5:02.222 67 2 1:16.016 196.32km/h 25.864s
28. -2 -2 Pipirelli   Lubomír Becha + 7:52.765 65 4 1:16.383 190.55km/h 22.140s
29. -17 -17 Pipirelli   Anderson Peraçoli Carje e gomave 64 2 1:15.164 188.10km/h 24.705s
E pa klasifikuar
30. -21 -21 Pipirelli   Luceyoko Ferin Problemet teknike 20 0 1:15.598    -