Përmbledhja e garës (Pistë: Poznan | Sezon: 59 | Gara: 17 | Grupi: Amateur - 109)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:  Sezon:  Gara:

Poz Përparimi Goma Shtet Menagjeri Koha e gares Xhiro Pitstopet Xhiro më e mirë Shpejtësi mesatare Koha më e mirë e pitit
01. +7 +7 Pipirelli   Kristina Ivanova 1h33:04.757 75 2 1:12.465 197.38km/h 21.880s
02. +1 +1 Pipirelli   Toni Davidkov + 1:01.633 75 3 1:11.918 195.23km/h 22.532s
03. +4 +4 Pipirelli   Juan Francisco Piacenza + 1:36.135 74 2 1:13.386 194.04km/h 21.900s
04. +5 +5 Pipirelli   Malcolm Beckham + 1:36.340 74 2 1:13.200 194.03km/h 21.906s
05. +1 +1 Pipirelli   Peter Brandstrup + 1:37.372 74 2 1:12.859 194.00km/h 23.036s
06. +7 +7 Pipirelli   Javier Galeano + 1:53.563 74 2 1:13.639 193.45km/h 23.987s
07. +12 +12 Pipirelli   Lubomír Becha + 2:01.590 74 2 1:13.150 193.17km/h 22.299s
08. +3 +3 Pipirelli   Hubert Szolc + 2:24.907 74 1 1:13.397 192.39km/h 27.193s
09. +5 +5 Pipirelli   Ioannis Bouriotis + 2:35.409 73 2 1:14.357 192.04km/h 21.092s
10. +14 +14 Pipirelli   Dejan Rajic + 3:42.770 72 3 1:14.589 189.81km/h 23.034s
11. -9 -9 Pipirelli   Kostas Kotsis + 3:44.912 72 3 1:11.366 189.74km/h 20.487s
12. +13 +13 Pipirelli   Giuseppe Sangermani + 3:45.318 72 1 1:15.524 189.73km/h 26.344s
13. +7 +7 Pipirelli   Andrew Butterworth + 3:56.181 72 1 1:14.809 189.37km/h 29.805s
14. +8 +8 Pipirelli   Jakub Srogoň + 4:02.932 72 1 1:14.654 189.15km/h 27.215s
15. -11 -11 Pipirelli   Lubomir Micuda + 4:03.250 72 2 1:13.559 189.14km/h 25.072s
16. Nuk ka ndryshim ±0 Pipirelli   José Serrano + 4:20.071 72 2 1:14.449 188.60km/h 24.553s
17. +4 +4 Pipirelli   Zay Williams + 4:26.843 72 2 1:15.170 188.38km/h 22.502s
18. -8 -8 Pipirelli   Rastislav Vadovsky + 4:31.755 72 2 1:14.703 188.22km/h 20.790s
19. -14 -14 Pipirelli   Péter Berkó + 4:32.604 72 2 1:14.244 188.19km/h 21.554s
20. +8 +8 Pipirelli   Alfred Gurber + 4:40.223 72 1 1:15.273 187.95km/h 28.652s
21. +6 +6 Pipirelli   Anderson Peraçoli + 4:51.646 72 2 1:14.987 187.58km/h 24.709s
22. -5 -5 Pipirelli   Kostadin Dimov Problemet teknike 71 2 1:14.019 186.83km/h 21.029s
23. +6 +6 Pipirelli   Martin Kozák + 5:55.364 71 3 1:15.530 185.57km/h 22.725s
24. -23 -23 Pipirelli   Luca Percannella + 6:28.092 70 4 1:13.864 184.56km/h 22.493s
E pa klasifikuar
25. +1 +1 Pipirelli   Sergey Ved Problemet teknike 63 1 1:16.625    29.624s
26. -11 -11 Pipirelli   Salvatore Siracusa Problemet teknike 59 1 1:13.772    26.331s
27. -9 -9 Pipirelli   Chris Floyd Problemet teknike 44 2 1:14.634    22.270s
28. -5 -5 Pipirelli   Jean Louis Problemet teknike 37 1 1:14.955    20.875s
29. -17 -17 Pipirelli   Luceyoko Ferin Problemet teknike 21 1 1:15.422    20.466s