Rinisë garën: Jonas Žaldokas (Rookie - 81)

« | Sezon: | »

Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

69

17

 Oesterreichring (Austria) Rookie - 81 49/52 1:47.495s (8) 1:50.760s (9) 3:38.255s (9) 11/15 (-2) 1h30:43.275
(+4:53.606)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 4 23.46% 21 (40.38%) 13.4° 0 0 204.3 km/h 1:30.093s (#5) 22.011s (#5)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

69

16

 Valencia (Spain) Rookie - 81 56/57 1:43.458s (10) 1:47.151s (10) 3:30.609s (10) 10/17 (±0) 1h44:34.937
(+2:36.612)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 4 41.82% 11 (19.3%) 36.95° 23 0 177.91 km/h 1:39.689s (#7) 24.319s (#15)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

69

15

 Shanghai (China) Rookie - 81 56/56 2:00.886s (7) 1:49.411s (12) 3:50.297s (10) 5/15 (+5) 1h37:24.284
(+1:33.283)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 2 50.75% 0 (0%) 20.09° 0 0 188 km/h 1:40.392s (#5) 22.327s (#6)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

69

14

 Sepang (Malaysia) Rookie - 81 54/55 1:47.433s (11) 1:58.302s (15) 3:45.735s (15) 13/15 (+2) 1h53:49.425
(+3:18.732)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 1 91.13% 51 (92.73%) 19.76° 0 0 163.62 km/h 1:53.015s (#13) 21.841s (#3)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

69

13

 Yeongam (South Korea) Rookie - 81 55/55 1:48.730s (11) 1:52.018s (7) 3:40.748s (9) 8/16 (+1) 1h38:56.465
(+1:07.936)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 2 7.29% 0 (0%) 25.87° 0 1 187.51 km/h 1:44.496s (#11) 21.262s (#1)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

69

12

 Fuji (Japan) Rookie - 81 66/67 1:38.396s (11) 1:41.530s (14) 3:19.926s (12) 12/17 (±0) 1h49:11.593
(+2:00.470)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 2 21.07% 0 (0%) 21.27° 0 1 167.81 km/h 1:34.493s (#13) 21.679s (#5)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

69

11

 Sakhir (Bahrain) Rookie - 81 57/57 1:34.598s (8) 1:38.651s (9) 3:13.249s (8) 4/15 (+4) 1h30:31.526
(+41.040)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 2 18.74% 0 (0%) 14.74° 0 1 204.47 km/h 1:31.598s (#6) 25.771s (#13)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

69

10

 Brasilia (Brazil) Rookie - 81 54/55 1:49.344s (9) 1:53.248s (9) 3:42.592s (8) 11/17 (-3) 1h39:42.659
(+1:46.374)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 2 69.09% 0 (0%) 44.13° 0 1 181.18 km/h 1:45.271s (#10) 21.445s (#4)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

69

9

 Mexico City (Mexico) Rookie - 81 68/69 1:21.926s (9) 1:24.564s (9) 2:46.490s (8) 8/16 (±0) 1h35:06.424
(+2:30.919)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 2 44.84% 0 (0%) 29.97° 0 1 192.41 km/h 1:19.707s (#14) 22.855s (#10)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

69

8

 Indianapolis (United States) Rookie - 81 71/73 1:22.738s (12) 1:24.301s (7) 2:47.039s (9) 12/18 (-3) 1h42:58.439
(+3:42.163)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 3 36.3% 0 (0%) 43.7° 0 1 178.65 km/h 1:20.474s (#14) 25.226s (#16)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

69

7

 Melbourne (Australia) Rookie - 81 57/58 1:40.668s (10) 1:43.480s (8) 3:24.148s (9) 9/18 (±0) 1h37:23.680
(+2:05.964)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 3 29.12% 0 (0%) 25.09° 0 0 189.5 km/h 1:36.337s (#6) 22.459s (#9)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

69

6

 Kyalami (South Africa) Rookie - 81 71/72 1:17.976s (12) 1:19.980s (12) 2:37.956s (11) 8/19 (+3) 1h33:29.092
(+1:19.248)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 2 11.96% 0 (0%) 8.64° 0 1 196.91 km/h 1:15.155s (#16) 24.470s (#16)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

69

5

 Jyllands-Ringen (Denmark) Rookie - 81 127/136 1:03.302s (6) 1:04.837s (7) 2:08.139s (8) 18/20 (-10) 2h31:42.242
(+9:19.987)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 2 13.81% 0 (0%) 8.23° 0 0 123.71 km/h 1:01.626s (#7) 21.339s (#2)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

69

4

 Zolder (Belgium) Rookie - 81 70/70 1:19.440s (10) 1:35.078s (10) 2:54.518s (11) 4/19 (+7) 1h38:08.435
(+41.700)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 3 92.6% 24 (34.29%) 38.49° 0 1 182.37 km/h 1:15.806s (#2) 23.050s (#10)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

69

3

 Kaunas (Lithuania) Rookie - 81 79/80 1:15.375s (11) 1:16.432s (4) 2:31.807s (6) 9/18 (-3) 1h40:21.731
(+1:37.196)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 4 29.28% 0 (0%) 15.56° 0 1 157.89 km/h 1:11.855s (#4) 24.561s (#14)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

69

2

 Fiorano (Italy) Rookie - 81 78/79 1:17.586s (2) 1:21.547s (11) 2:39.133s (6) 4/19 (+2) 1h43:40.412
(+1:21.946)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 2 74.22% 79 (100%) 44.66° 0 1 138.09 km/h 1:15.457s (#3) 26.378s (#10)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

69

1

 Nurburgring (Germany) Rookie - 81 60/60 1:37.674s (5) 1:39.911s (5) 3:17.585s (3) 3/22 (±0) 1h36:19.343
(+24.987)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 2 0% 0 (0%) 2.72° 0 0 192.29 km/h 1:32.314s (#1) 25.423s (#22)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Season total race laps:1151 Season race laps completed:1128 Season testing laps completed:0