Rinisë garën: Carlos Esparza (Elite)

« | Sezon: | »

Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

71

7

 Istanbul (Turkey) Elite 56/58 1:27.812s (24) 1:28.633s (26) 2:56.445s (24) 27/40 (-3) 1h27:22.572
(+3:49.082)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Contimental 2 10.93% 0 (0%) 12.72° 0 0 212.46 km/h 1:27.737s (#30) 16.936s (#19)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

71

6

 Slovakiaring (Slovakia) Elite 50/53 1:39.780s (26) 1:41.760s (34) 3:21.540s (30) 27/40 (+3) 1h31:24.324
(+5:06.699)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Contimental 2 29.17% 0 (0%) 12.04° 0 0 206.05 km/h 1:40.539s (#28) 16.093s (#19)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

71

5

 Silverstone (United Kingdom) Elite 57/60 1:26.092s (32) 1:26.941s (27) 2:53.033s (30) 29/40 (+1) 1h29:05.949
(+4:55.239)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Contimental 1 27.15% 0 (0%) 17° 0 1 207.61 km/h 1:26.945s (#29) 16.330s (#19)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

71

4

 Portimao (Portugal) Elite 61/66 1:28.152s (30) 1:29.415s (34) 2:57.567s (33) 38/40 (-5) 1h42:17.579
(+7:50.208)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Contimental 2 17.65% 0 (0%) 9.08° 38 1 181.65 km/h 1:29.251s (#35) 15.707s (#15)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

71

3

 Anderstorp (Sweden) Elite 68/70 1:12.924s (17) 1:13.891s (24) 2:26.815s (18) 20/40 (-2) 1h27:38.084
(+3:24.089)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Contimental 2 22.01% 0 (0%) 24.2° 0 1 192.94 km/h 1:12.766s (#24) 16.219s (#18)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

71

2

 Magny Cours (France) Elite 68/72 1:16.350s (28) 1:18.069s (31) 2:34.419s (31) 27/40 (+4) 1h35:58.343
(+5:46.800)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Contimental 2 5.92% 0 (0%) 8.78° 0 1 191.18 km/h 1:17.474s (#30) 17.348s (#22)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

71

1

 A1-Ring (Austria) Elite 68/71 1:10.372s (16) 1:11.304s (19) 2:21.676s (17) 29/40 (-12) 1h27:08.679
(+4:10.463)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Contimental 2 21.04% 0 (0%) 21.46° 0 1 211.44 km/h 1:11.260s (#30) 16.491s (#19)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Season total race laps:450 Season race laps completed:428 Season testing laps completed:700