Rinisë garën: Leandro Sereno (Elite)

« | Sezon: | »

Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

71

15

 Fuji (Japan) Elite 66/67 1:27.677s (20) 1:29.039s (28) 2:56.716s (24) 16/39 (+8) 1h39:30.841
(+2:14.042)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Badyear 2 24.12% 0 (0%) 13.42° 0 1 184.13 km/h 1:26.214s (#17) 16.762s (#24)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

71

14

 New Delhi (India) Elite 60/60 1:35.340s (15) 1:36.742s (13) 3:12.082s (14) 12/39 (+2) 1h34:32.799
(+1:07.956)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Badyear 2 71.1% 44 (73.33%) 33.1° 0 3 195.59 km/h 1:24.995s (#23) 15.738s (#14)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

71

13

 Brasilia (Brazil) Elite 54/55 1:51.976s (11) 1:39.540s (16) 3:31.516s (13) 13/39 (±0) 1h31:24.741
(+1:52.316)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Badyear 2 34.44% 0 (0%) 33.98° 0 1 197.63 km/h 1:35.594s (#3) 20.115s (#30)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

71

12

 Laguna Seca (United States) Elite 78/79 1:14.300s (30) 1:14.372s (22) 2:28.672s (28) 18/39 (+10) 1h38:54.440
(+2:00.583)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Badyear 2 45.16% 0 (0%) 24.65° 0 0 172.59 km/h 1:12.354s (#12) 18.313s (#25)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

71

11

 Hungaroring (Hungary) Elite 58/77 1:18.354s (34) 1:18.414s (24) 2:36.768s (29) 37/39 (-8) 2h4:01.836
(+25:04.584)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Badyear 2 20.43% 0 (0%) 40.06° 57 0 0 km/h 1:21.235s (#38) 18.322s (#22)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

71

10

 Zolder (Belgium) Elite 68/70 1:20.996s (14) 1:22.031s (20) 2:43.027s (17) 26/38 (-9) 1h27:28.892
(+2:52.549)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Badyear 1 53.76% 6 (8.57%) 45.7° 0 3 204.59 km/h 1:10.713s (#22) 18.532s (#27)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

71

9

 Hockenheim (Germany) Elite 62/67 1:11.916s (33) 1:12.905s (33) 2:24.821s (33) 37/39 (-4) 1h25:14.173
(+6:13.757)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Badyear 2 43.52% 0 (0%) 36.22° 13 0 215.68 km/h 1:14.004s (#37) 18.321s (#27)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

71

8

 Grobnik (Croatia) Elite 69/74 1:12.374s (36) 1:12.929s (35) 2:25.303s (35) 31/40 (+4) 1h32:44.070
(+5:54.479)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Badyear 2 23.57% 0 (0%) 28.42° 0 0 199.54 km/h 1:12.215s (#26) 19.607s (#32)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

71

7

 Istanbul (Turkey) Elite 56/58 1:28.280s (28) 1:29.574s (31) 2:57.854s (30) 23/40 (+7) 1h26:23.368
(+2:49.878)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Badyear 2 10.93% 0 (0%) 12.72° 0 1 214.89 km/h 1:26.588s (#25) 20.135s (#37)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

71

6

 Slovakiaring (Slovakia) Elite 50/53 1:39.510s (25) 1:41.201s (27) 3:20.711s (27) 34/40 (-7) 1h32:25.764
(+6:08.139)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Badyear 2 29.17% 0 (0%) 12.04° 10 0 203.77 km/h 1:42.032s (#36) 18.281s (#30)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

71

5

 Silverstone (United Kingdom) Elite 56/60 1:25.275s (23) 1:27.294s (32) 2:52.569s (27) 32/40 (-5) 1h29:49.927
(+5:39.217)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Badyear 1 27.15% 0 (0%) 17° 12 0 205.92 km/h 1:27.544s (#34) 24.468s (#40)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

71

4

 Portimao (Portugal) Elite 64/66 1:27.099s (19) 1:28.643s (29) 2:55.742s (23) 21/40 (+2) 1h37:30.877
(+3:03.506)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Badyear 2 17.65% 0 (0%) 9.08° 0 1 190.56 km/h 1:25.518s (#17) 18.638s (#31)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

71

3

 Anderstorp (Sweden) Elite 68/70 1:13.251s (22) 1:14.662s (31) 2:27.913s (27) 17/40 (+10) 1h27:20.821
(+3:06.826)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Badyear 2 22.01% 0 (0%) 24.2° 0 1 193.57 km/h 1:11.768s (#16) 17.646s (#25)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

71

2

 Magny Cours (France) Elite 70/72 1:16.029s (23) 1:18.074s (32) 2:34.103s (30) 18/40 (+12) 1h33:51.952
(+3:40.409)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Badyear 2 5.92% 0 (0%) 8.78° 0 0 195.47 km/h 1:15.482s (#20) 19.673s (#35)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

71

1

 A1-Ring (Austria) Elite 66/71 1:11.146s (28) 1:12.624s (34) 2:23.770s (32) 36/40 (-4) 1h28:38.266
(+5:40.050)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Badyear 2 21.04% 0 (0%) 21.46° 0 0 207.88 km/h 1:12.060s (#33) 19.228s (#33)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Season total race laps:999 Season race laps completed:945 Season testing laps completed:1109