Rinisë garën: Bert Huylebroeck (Elite)

« | Sezon: | »

Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

76

16

 Singapore (Singapore) Elite 60/61 1:26.777s (9) 1:40.431s (16) 3:07.208s (13) 10/40 (+3) 1h31:06.341
(+1:51.389)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Bridgerock 2 31.9% 3 (4.92%) 15.48° 0 1 203.57 km/h 1:25.673s (#14) 19.602s (#34)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

76

15

 A1-Ring (Austria) Elite 71/71 1:09.222s (2) 1:10.498s (3) 2:19.720s (3) 7/40 (-4) 1h23:36.860
(+45.782)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Bridgerock 2 35.27% 0 (0%) 29.03° 0 0 220.37 km/h 1:08.422s (#6) 16.001s (#20)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

76

14

 Bremgarten (Switzerland) Elite 41/42 1:41.010s (11) 1:41.843s (8) 3:22.853s (10) 9/40 (+1) 1h10:59.875
(+1:39.026)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Bridgerock 1 0.71% 0 (0%) 33.14° 0 0 258.43 km/h 1:39.106s (#12) 16.396s (#22)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

76

13

 Paul Ricard (France) Elite 79/79 1:02.050s (8) 1:02.236s (4) 2:04.286s (6) 4/40 (+2) 1h23:46.797
(+48.432)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Bridgerock 2 64.35% 0 (0%) 27.54° 0 0 218.43 km/h 1:01.333s (#5) 14.343s (#10)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

76

12

 Austin (United States) Elite 56/56 1:43.697s (2) 1:45.456s (5) 3:29.153s (3) 6/40 (-3) 1h38:54.680
(+56.938)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Bridgerock 2 15.86% 0 (0%) 31° 0 0 187.38 km/h 1:43.772s (#10) 15.589s (#18)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

76

11

 Rafaela Oval (Argentina) Elite 67/67 59.645s (13) 59.975s (1) 1:59.620s (5) 2/40 (+3) 1h4:03.373
(+16.539)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Bridgerock 3 3.36% 0 (0%) 17.54° 0 0 297.21 km/h 54.212s (#4) 14.235s (#7)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

76

10

 Montreal (Canada) Elite 69/69 1:17.937s (9) 1:29.635s (7) 2:47.572s (11) 8/40 (+3) 1h31:58.962
(+1:01.798)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Bridgerock 2 18.42% 3 (4.35%) 8.87° 0 0 198.95 km/h 1:16.131s (#5) 15.745s (#19)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

76

9

 Yeongam (South Korea) Elite 55/55 1:50.675s (4) 1:52.775s (5) 3:43.450s (3) 3/40 (±0) 1h41:57.184
(+24.652)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Bridgerock 1 87.93% 55 (100%) 35° 0 0 181.97 km/h 1:48.637s (#5) 16.598s (#19)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

76

8

 Baku City (Azerbaijan) Elite 51/51 1:43.490s (2) 1:44.921s (4) 3:28.411s (4) 4/40 (±0) 1h29:31.006
(+11.437)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Bridgerock 2 50% 0 (0%) 38.73° 0 0 205.3 km/h 1:41.899s (#2) 14.677s (#9)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

76

7

 Istanbul (Turkey) Elite 58/58 1:25.373s (4) 1:26.505s (1) 2:51.878s (3) 3/40 (±0) 1h23:00.909
(+11.692)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Bridgerock 1 26.4% 0 (0%) 42.5° 0 0 223.62 km/h 1:23.916s (#10) 16.875s (#22)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

76

6

 Poznan (Poland) Elite 74/75 1:07.999s (5) 1:09.342s (6) 2:17.341s (5) 3/40 (+2) 1h27:07.089
(+1:15.090)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Bridgerock 1 59.31% 0 (0%) 46.43° 0 0 210.89 km/h 1:07.773s (#6) 14.750s (#5)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

76

5

 Spa (Belgium) Elite 44/44 1:48.857s (2) 1:50.790s (13) 3:39.647s (6) 3/40 (+3) 1h20:09.636
(+14.863)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Bridgerock 2 18.07% 0 (0%) 7.36° 0 0 229.49 km/h 1:45.811s (#5) 15.807s (#21)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

76

4

 Monte Carlo (Monaco) Elite 77/78 1:18.435s (4) 1:20.254s (6) 2:38.689s (5) 6/40 (-1) 1h44:56.102
(+1:19.868)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Bridgerock 1 26.47% 0 (0%) 38.06° 0 2 150.26 km/h 1:17.900s (#5) 15.693s (#17)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

76

3

 Ahvenisto (Finland) Elite 80/80 1:14.061s (6) 1:25.517s (4) 2:39.578s (4) 2/40 (+2) 1h46:39.963
(+20.633)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Bridgerock 2 92.12% 28 (35%) 38.1° 0 1 136.8 km/h 1:14.115s (#6) 16.708s (#24)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

76

2

 Hungaroring (Hungary) Elite 76/77 1:16.252s (9) 1:16.861s (4) 2:33.113s (5) 8/40 (-3) 1h40:57.112
(+1:43.674)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Bridgerock 3 22.62% 0 (0%) 10.52° 1 1 181.57 km/h 1:14.997s (#3) 15.315s (#16)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

76

1

 Nurburgring (Germany) Elite 60/60 1:24.201s (4) 1:26.047s (16) 2:50.248s (10) 2/40 (+8) 1h27:09.620
(+9.070)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Bridgerock 2 89.92% 8 (13.33%) 37.3° 0 0 212.5 km/h 1:22.950s (#5) 14.834s (#12)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Season total race laps:1023 Season race laps completed:1018 Season testing laps completed:1590