Statistika

Të gjitha statistikat e performancave të tërë kohërave
Statistikat e ekipit
Statistikat e aktivitetit ne loje
Statistikat e Forumit
Statistikat e kombeve
Statistika të tjera
Statistikat e arritjeve
Statistikat e stafit
Statistikat e GPRO Supporter

Most represented nations in Elite


 
# Kombi Elite managers Sezoni
1.  Lithuania 13     7
2.  Lithuania 12     8
3.  Lithuania 11     9
4.  Poland 11     65
5.  Lithuania 10     11
6.  Lithuania 10     5
7.  Lithuania 10     4
8.  Lithuania 9     13
9.  Russian Federation 9     55
10.  Lithuania 9     23
11.  Lithuania 9     3
12.  Lithuania 9     15
13.  Russian Federation 9     54
14.  Poland 9     23
15.  Poland 9     68
16.  Russian Federation 9     42
17.  Hungary 8     59
18.  Hungary 8     60
19.  Lithuania 8     10
20.  Lithuania 8     12
21.  Lithuania 8     21
22.  England 8     73
23.  Russian Federation 8     44
24.  Russian Federation 8     51
25.  Lithuania 8     6
26.  Russian Federation 8     52
27.  Lithuania 8     1
28.  Lithuania 8     20
29.  Poland 8     66
30.  Russian Federation 8     43
31.  Russian Federation 8     36
32.  Lithuania 8     24
33.  Lithuania 8     27
34.  Lithuania 8     32
35.  Poland 8     28
36.  Russian Federation 8     53
37.  Hungary 8     63
38.  Lithuania 8     16
39.  Russian Federation 7     47
40.  Russian Federation 7     35
41.  Portugal 7     10
42.  Russian Federation 7     37
43.  Poland 7     31
44.  Lithuania 7     22
45.  Russian Federation 7     46
46.  Russian Federation 7     38
47.  Russian Federation 7     32
48.  Lithuania 7     33
49.  Russian Federation 7     45
50.  Poland 7     20
51.  Russian Federation 7     50
52.  Bulgaria 7     1
53.  Lithuania 7     25
54.  Poland 7     67
55.  Lithuania 7     30
56.  Lithuania 6     31
57.  Hungary 6     62
58.  Poland 6     27
59.  Poland 6     32
60.  Poland 6     63
61.  Lithuania 6     2
62.  Lithuania 6     14
63.  Bulgaria 6     4
64.  Lithuania 6     26
65.  Russian Federation 6     49
66.  Poland 6     17
67.  Bulgaria 6     52
68.  Poland 6     55
69.  Hungary 6     61
70.  Russian Federation 6     48
71.  Poland 6     35
72.  Poland 6     21
73.  Poland 6     69
74.  Russian Federation 6     34
75.  Lithuania 6     18
76.  Brazil 6     50
77.  Bulgaria 6     6
78.  Poland 6     64
79.  Lithuania 6     19
80.  Lithuania 6     34
81.  Russian Federation 6     30
82.  Poland 6     71
83.  Russian Federation 6     41
84.  Bulgaria 6     12
85.  Finland 6     66
86.  Poland 6     36
87.  Poland 6     39
88.  Bulgaria 6     3
89.  Portugal 6     8
90.  Poland 6     33
91.  Finland 5     14
92.  Poland 5     72
93.  Portugal 5     49
94.  Lithuania 5     17
95.  Portugal 5     65
96.  Portugal 5     20
97.  Finland 5     69
98.  Poland 5     70
99.  Greece 5     71
100.  Bulgaria 5     2
101.  Greece 5     66
102.  Brazil 5     19
103.  Bulgaria 5     5
104.  Greece 5     67
105.  Italy 5     63
106.  Lithuania 5     35
107.  Hungary 5     53
108.  Portugal 5     19
109.  Portugal 5     24
110.  Lithuania 5     29
111.  Lithuania 5     45
112.  Germany 5     47
113.  Finland 5     10
114.  Russian Federation 5     29
115.  Russian Federation 5     39
116.  Bulgaria 5     7
117.  Lithuania 5     28
118.  Greece 5     46
119.  Bulgaria 5     53
120.  Greece 5     47
121.  Poland 5     9
122.  Finland 5     11
123.  France 5     68
124.  England 5     69
125.  Portugal 5     11
126.  Portugal 5     48
127.  Poland 5     38
128.  Poland 4     19
129.  Bulgaria 4     51
130.  England 4     58
131.  Russian Federation 4     59
132.  England 4     61
133.  Brazil 4     21
134.  Poland 4     24
135.  Greece 4     72
136.  Poland 4     34
137.  Brazil 4     17
138.  Poland 4     40
139.  Argentina 4     3
140.  Russian Federation 4     16
141.  England 4     53
142.  Lithuania 4     64
143.  England 4     68
144.  Portugal 4     39
145.  Romania 4     3
146.  England 4     64
147.  Poland 4     30
148.  Portugal 4     50
149.  Germany 4     18
150.  Portugal 4     38
151.  Russian Federation 4     26
152.  Greece 4     41
153.  Russian Federation 4     56
154.  Portugal 4     40
155.  Bulgaria 4     54
156.  Finland 4     67
157.  Hungary 4     70
158.  Greece 4     40
159.  Russian Federation 4     58
160.  Russian Federation 4     21
161.  Bulgaria 4     14
162.  Finland 4     68
163.  Poland 4     26
164.  Ukraine 4     34
165.  Portugal 4     7
166.  Poland 4     59
167.  Poland 4     62
168.  Finland 4     9
169.  Greece 4     73
170.  Brazil 4     20
171.  Greece 4     48
172.  Finland 4     8
173.  Finland 4     16
174.  Brazil 4     12
175.  Ukraine 4     57
176.  Russian Federation 4     40
177.  Bulgaria 4     49
178.  Bulgaria 4     15
179.  Hungary 4     58
180.  Finland 4     12
181.  Brazil 4     16
182.  Poland 4     56
183.  Portugal 4     62
184.  Poland 4     22
185.  Ukraine 4     32
186.  Ukraine 4     43
187.  Greece 4     45
188.  Poland 4     43
189.  Finland 4     65
190.  Hungary 4     55
191.  England 4     60
192.  Latvia 4     14
193.  Russian Federation 4     31
194.  Bulgaria 4     10
195.  Belgium 4     14
196.  Poland 4     45
197.  Poland 4     52
198.  Poland 4     54
199.  Portugal 4     9
200.  England 4     29