Statistika

Të gjitha statistikat e performancave të tërë kohërave
Statistikat e ekipit
Statistikat e aktivitetit ne loje
Statistikat e Forumit
Statistikat e kombeve
Statistika të tjera
Statistikat e arritjeve
Statistikat e stafit
Statistikat e GPRO Supporter

Most represented nations in Elite


 
# Kombi Elite managers Sezoni
1.  Lithuania 13     7
2.  Lithuania 12     8
3.  Lithuania 11     9
4.  Poland 11     65
5.  Lithuania 10     11
6.  Lithuania 10     5
7.  Lithuania 10     4
8.  Lithuania 9     13
9.  Russian Federation 9     55
10.  Lithuania 9     23
11.  Lithuania 9     3
12.  Lithuania 9     15
13.  Russian Federation 9     54
14.  Poland 9     23
15.  Poland 9     68
16.  Russian Federation 9     42
17.  Hungary 8     59
18.  Hungary 8     60
19.  Lithuania 8     10
20.  Lithuania 8     12
21.  Lithuania 8     21
22.  Russian Federation 8     44
23.  England 8     73
24.  Russian Federation 8     51
25.  Lithuania 8     6
26.  Russian Federation 8     52
27.  Lithuania 8     1
28.  Lithuania 8     20
29.  Poland 8     66
30.  Russian Federation 8     43
31.  Russian Federation 8     36
32.  Lithuania 8     24
33.  Lithuania 8     27
34.  Lithuania 8     32
35.  Poland 8     28
36.  Russian Federation 8     53
37.  Hungary 8     63
38.  Lithuania 8     16
39.  Russian Federation 7     47
40.  Russian Federation 7     35
41.  Portugal 7     10
42.  Russian Federation 7     37
43.  Italy 7     83
44.  Poland 7     31
45.  Lithuania 7     22
46.  Russian Federation 7     46
47.  Russian Federation 7     38
48.  Russian Federation 7     32
49.  Lithuania 7     33
50.  Russian Federation 7     45
51.  Russian Federation 7     50
52.  Poland 7     20
53.  France 7     82
54.  Bulgaria 7     1
55.  Lithuania 7     25
56.  Poland 7     67
57.  Lithuania 7     30
58.  England 6     74
59.  Lithuania 6     31
60.  Hungary 6     62
61.  Poland 6     27
62.  Poland 6     32
63.  Italy 6     85
64.  Poland 6     63
65.  Lithuania 6     2
66.  Lithuania 6     14
67.  Bulgaria 6     4
68.  Lithuania 6     26
69.  England 6     81
70.  Russian Federation 6     49
71.  Poland 6     17
72.  Bulgaria 6     52
73.  England 6     76
74.  Poland 6     55
75.  Hungary 6     61
76.  England 6     84
77.  Russian Federation 6     48
78.  Poland 6     35
79.  Poland 6     21
80.  Poland 6     69
81.  Russian Federation 6     34
82.  Lithuania 6     18
83.  Brazil 6     50
84.  Bulgaria 6     6
85.  Poland 6     64
86.  Lithuania 6     19
87.  Lithuania 6     34
88.  Russian Federation 6     30
89.  Poland 6     71
90.  Russian Federation 6     41
91.  Bulgaria 6     12
92.  Finland 6     66
93.  Poland 6     36
94.  Poland 6     39
95.  England 6     75
96.  Bulgaria 6     3
97.  Portugal 6     8
98.  Poland 6     33
99.  Portugal 5     49
100.  Finland 5     14
101.  Poland 5     72
102.  Lithuania 5     17
103.  Portugal 5     65
104.  Portugal 5     20
105.  Finland 5     69
106.  Poland 5     70
107.  Greece 5     71
108.  Bulgaria 5     2
109.  Greece 5     66
110.  Brazil 5     19
111.  Bulgaria 5     5
112.  Greece 5     67
113.  Italy 5     63
114.  Lithuania 5     35
115.  Hungary 5     53
116.  Portugal 5     19
117.  Lithuania 5     45
118.  Germany 5     47
119.  Portugal 5     24
120.  Lithuania 5     29
121.  Greece 5     74
122.  Finland 5     10
123.  Russian Federation 5     29
124.  Russian Federation 5     39
125.  Bulgaria 5     7
126.  Greece 5     46
127.  Lithuania 5     28
128.  Greece 5     47
129.  Bulgaria 5     53
130.  Poland 5     9
131.  Finland 5     11
132.  England 5     85
133.  France 5     68
134.  England 5     69
135.  Italy 5     78
136.  Italy 5     84
137.  Portugal 5     11
138.  Portugal 5     48
139.  England 5     80
140.  Poland 5     38
141.  Poland 4     19
142.  Poland 4     84
143.  Bulgaria 4     51
144.  England 4     58
145.  Russian Federation 4     59
146.  England 4     61
147.  Brazil 4     21
148.  Poland 4     24
149.  Greece 4     72
150.  Poland 4     34
151.  Brazil 4     17
152.  Poland 4     40
153.  Argentina 4     3
154.  Russian Federation 4     16
155.  England 4     53
156.  Lithuania 4     64
157.  England 4     68
158.  Portugal 4     39
159.  Romania 4     3
160.  England 4     64
161.  Italy 4     82
162.  Poland 4     85
163.  Portugal 4     50
164.  Poland 4     30
165.  Germany 4     18
166.  Portugal 4     38
167.  Russian Federation 4     26
168.  Greece 4     41
169.  Russian Federation 4     56
170.  England 4     79
171.  Portugal 4     40
172.  Bulgaria 4     54
173.  Finland 4     67
174.  Hungary 4     70
175.  Greece 4     40
176.  Russian Federation 4     58
177.  Russian Federation 4     21
178.  Bulgaria 4     14
179.  Finland 4     68
180.  Poland 4     26
181.  Ukraine 4     34
182.  Portugal 4     7
183.  Poland 4     59
184.  Poland 4     62
185.  Finland 4     9
186.  Greece 4     73
187.  England 4     82
188.  Greece 4     48
189.  Brazil 4     20
190.  Finland 4     8
191.  Finland 4     16
192.  England 4     77
193.  England 4     83
194.  Brazil 4     12
195.  England 4     78
196.  Bulgaria 4     49
197.  Ukraine 4     57
198.  Russian Federation 4     40
199.  Bulgaria 4     15
200.  Hungary 4     58