Statistika

Të gjitha statistikat e performancave të tërë kohërave
Statistikat e ekipit
Statistikat e aktivitetit ne loje
Statistikat e Forumit
Statistikat e kombeve
Statistika të tjera
Statistikat e arritjeve
Statistikat e stafit
Statistikat e GPRO Supporter

Most represented nations in Elite


 
# Kombi Elite managers Sezoni
1.  Lithuania 13     7
2.  Lithuania 12     8
3.  Lithuania 11     9
4.  Poland 11     65
5.  Lithuania 10     11
6.  Lithuania 10     5
7.  Lithuania 10     4
8.  Lithuania 9     13
9.  Russian Federation 9     55
10.  Lithuania 9     23
11.  Lithuania 9     3
12.  Lithuania 9     15
13.  Russian Federation 9     54
14.  Poland 9     23
15.  Poland 9     68
16.  Russian Federation 9     42
17.  Hungary 8     59
18.  Hungary 8     60
19.  Lithuania 8     10
20.  Lithuania 8     12
21.  Lithuania 8     21
22.  Russian Federation 8     44
23.  England 8     73
24.  Russian Federation 8     51
25.  Lithuania 8     6
26.  Russian Federation 8     52
27.  Lithuania 8     1
28.  Lithuania 8     20
29.  Poland 8     66
30.  Russian Federation 8     43
31.  Russian Federation 8     36
32.  Lithuania 8     24
33.  Lithuania 8     27
34.  Lithuania 8     32
35.  Poland 8     28
36.  Russian Federation 8     53
37.  Hungary 8     63
38.  Lithuania 8     16
39.  Russian Federation 7     47
40.  Russian Federation 7     35
41.  Portugal 7     10
42.  Russian Federation 7     37
43.  Poland 7     31
44.  Lithuania 7     22
45.  Russian Federation 7     46
46.  Russian Federation 7     38
47.  Russian Federation 7     32
48.  Lithuania 7     33
49.  Russian Federation 7     45
50.  Russian Federation 7     50
51.  Poland 7     20
52.  Bulgaria 7     1
53.  Lithuania 7     25
54.  Poland 7     67
55.  Lithuania 7     30
56.  England 6     74
57.  Lithuania 6     31
58.  Hungary 6     62
59.  Poland 6     27
60.  Poland 6     32
61.  Poland 6     63
62.  Lithuania 6     2
63.  Lithuania 6     14
64.  Bulgaria 6     4
65.  Lithuania 6     26
66.  Russian Federation 6     49
67.  Poland 6     17
68.  Bulgaria 6     52
69.  England 6     76
70.  Poland 6     55
71.  Hungary 6     61
72.  Russian Federation 6     48
73.  Poland 6     35
74.  Poland 6     21
75.  Poland 6     69
76.  Russian Federation 6     34
77.  Lithuania 6     18
78.  Brazil 6     50
79.  Bulgaria 6     6
80.  Poland 6     64
81.  Lithuania 6     19
82.  Lithuania 6     34
83.  Russian Federation 6     30
84.  Poland 6     71
85.  Russian Federation 6     41
86.  Bulgaria 6     12
87.  Finland 6     66
88.  Poland 6     36
89.  Poland 6     39
90.  England 6     75
91.  Bulgaria 6     3
92.  Portugal 6     8
93.  Poland 6     33
94.  Portugal 5     49
95.  Finland 5     14
96.  Poland 5     72
97.  Lithuania 5     17
98.  Portugal 5     65
99.  Portugal 5     20
100.  Finland 5     69
101.  Poland 5     70
102.  Greece 5     71
103.  Bulgaria 5     2
104.  Greece 5     66
105.  Brazil 5     19
106.  Bulgaria 5     5
107.  Greece 5     67
108.  Italy 5     63
109.  Lithuania 5     35
110.  Hungary 5     53
111.  Portugal 5     19
112.  Lithuania 5     45
113.  Germany 5     47
114.  Portugal 5     24
115.  Lithuania 5     29
116.  Greece 5     74
117.  Finland 5     10
118.  Russian Federation 5     29
119.  Russian Federation 5     39
120.  Bulgaria 5     7
121.  Greece 5     46
122.  Lithuania 5     28
123.  Greece 5     47
124.  Bulgaria 5     53
125.  Poland 5     9
126.  Finland 5     11
127.  France 5     68
128.  England 5     69
129.  Portugal 5     11
130.  Portugal 5     48
131.  Poland 5     38
132.  Poland 4     19
133.  Bulgaria 4     51
134.  England 4     58
135.  Russian Federation 4     59
136.  England 4     61
137.  Brazil 4     21
138.  Poland 4     24
139.  Greece 4     72
140.  Poland 4     34
141.  Brazil 4     17
142.  Poland 4     40
143.  Argentina 4     3
144.  Russian Federation 4     16
145.  England 4     53
146.  Lithuania 4     64
147.  England 4     68
148.  Portugal 4     39
149.  Romania 4     3
150.  England 4     64
151.  Portugal 4     50
152.  Poland 4     30
153.  Germany 4     18
154.  Portugal 4     38
155.  Russian Federation 4     26
156.  Greece 4     41
157.  Russian Federation 4     56
158.  Portugal 4     40
159.  Bulgaria 4     54
160.  Finland 4     67
161.  Hungary 4     70
162.  Greece 4     40
163.  Russian Federation 4     58
164.  Russian Federation 4     21
165.  Bulgaria 4     14
166.  Finland 4     68
167.  Poland 4     26
168.  Ukraine 4     34
169.  Portugal 4     7
170.  Poland 4     59
171.  Poland 4     62
172.  Finland 4     9
173.  Greece 4     73
174.  Greece 4     48
175.  Brazil 4     20
176.  Finland 4     8
177.  Finland 4     16
178.  England 4     77
179.  Brazil 4     12
180.  Bulgaria 4     49
181.  Ukraine 4     57
182.  Russian Federation 4     40
183.  Bulgaria 4     15
184.  Hungary 4     58
185.  Finland 4     12
186.  Brazil 4     16
187.  Greece 4     45
188.  Poland 4     56
189.  Portugal 4     62
190.  Poland 4     22
191.  Ukraine 4     32
192.  Ukraine 4     43
193.  Poland 4     43
194.  Finland 4     65
195.  Hungary 4     55
196.  England 4     60
197.  Latvia 4     14
198.  Russian Federation 4     31
199.  Poland 4     45
200.  Bulgaria 4     10