Statistika

Të gjitha statistikat e performancave të tërë kohërave
Statistikat e ekipit
Statistikat e aktivitetit ne loje
Statistikat e Forumit
Statistikat e kombeve
Statistika të tjera
Statistikat e arritjeve
Statistikat e stafit
Statistikat e GPRO Supporter

Most represented nations in Elite


 
# Kombi Elite managers Sezoni
1.  Lithuania 13     7
2.  Lithuania 12     8
3.  Lithuania 11     9
4.  France 11     97
5.  Poland 11     65
6.  Lithuania 10     11
7.  Lithuania 10     5
8.  Lithuania 10     4
9.  Lithuania 9     13
10.  Russian Federation 9     55
11.  Lithuania 9     23
12.  Lithuania 9     3
13.  Lithuania 9     15
14.  Russian Federation 9     54
15.  Poland 9     23
16.  Poland 9     68
17.  Russian Federation 9     42
18.  Hungary 8     59
19.  Hungary 8     60
20.  Lithuania 8     10
21.  Lithuania 8     12
22.  Lithuania 8     21
23.  England 8     73
24.  Russian Federation 8     44
25.  Russian Federation 8     51
26.  Lithuania 8     6
27.  Russian Federation 8     52
28.  Lithuania 8     1
29.  Lithuania 8     20
30.  Poland 8     66
31.  Russian Federation 8     43
32.  Russian Federation 8     36
33.  Lithuania 8     24
34.  Lithuania 8     27
35.  Lithuania 8     32
36.  Poland 8     28
37.  Russian Federation 8     53
38.  Hungary 8     63
39.  Lithuania 8     16
40.  Russian Federation 7     47
41.  Russian Federation 7     35
42.  Portugal 7     10
43.  England 7     86
44.  Russian Federation 7     37
45.  Italy 7     83
46.  Poland 7     31
47.  France 7     92
48.  Lithuania 7     22
49.  Russian Federation 7     46
50.  Russian Federation 7     38
51.  Russian Federation 7     32
52.  Lithuania 7     33
53.  Russian Federation 7     45
54.  Russian Federation 7     50
55.  Poland 7     20
56.  France 7     82
57.  Bulgaria 7     1
58.  Lithuania 7     25
59.  Poland 7     67
60.  Lithuania 7     30
61.  Italy 6     98
62.  England 6     74
63.  Lithuania 6     31
64.  Hungary 6     62
65.  Poland 6     27
66.  Poland 6     32
67.  Italy 6     85
68.  Poland 6     63
69.  Lithuania 6     2
70.  Lithuania 6     14
71.  Bulgaria 6     4
72.  Lithuania 6     26
73.  England 6     81
74.  Russian Federation 6     49
75.  Poland 6     17
76.  Bulgaria 6     52
77.  England 6     76
78.  Poland 6     55
79.  Hungary 6     61
80.  England 6     84
81.  Russian Federation 6     48
82.  Italy 6     94
83.  Poland 6     35
84.  Italy 6     86
85.  Poland 6     21
86.  Italy 6     96
87.  Poland 6     69
88.  Russian Federation 6     34
89.  Belgium 6     90
90.  Lithuania 6     18
91.  Brazil 6     50
92.  Belgium 6     97
93.  Bulgaria 6     6
94.  Poland 6     64
95.  Lithuania 6     19
96.  Lithuania 6     34
97.  Russian Federation 6     30
98.  Italy 6     88
99.  Poland 6     71
100.  Russian Federation 6     41
101.  Bulgaria 6     12
102.  Finland 6     66
103.  Poland 6     36
104.  Poland 6     39
105.  England 6     75
106.  Brazil 6     90
107.  Bulgaria 6     3
108.  Portugal 6     8
109.  Poland 6     33
110.  Portugal 5     49
111.  Finland 5     14
112.  Poland 5     72
113.  Lithuania 5     17
114.  Portugal 5     65
115.  Portugal 5     20
116.  Finland 5     69
117.  Poland 5     70
118.  Brazil 5     91
119.  Italy 5     95
120.  Greece 5     71
121.  Bulgaria 5     2
122.  Greece 5     66
123.  Belgium 5     98
124.  Brazil 5     19
125.  Bulgaria 5     5
126.  Greece 5     67
127.  Italy 5     63
128.  Lithuania 5     35
129.  Hungary 5     53
130.  Portugal 5     19
131.  Portugal 5     24
132.  Lithuania 5     29
133.  Lithuania 5     45
134.  Germany 5     47
135.  Greece 5     74
136.  Finland 5     10
137.  Russian Federation 5     29
138.  Russian Federation 5     39
139.  Brazil 5     98
140.  Belgium 5     96
141.  Bulgaria 5     7
142.  France 5     91
143.  Lithuania 5     28
144.  Belgium 5     88
145.  Greece 5     46
146.  Italy 5     93
147.  Bulgaria 5     53
148.  Greece 5     47
149.  Poland 5     9
150.  Finland 5     11
151.  England 5     85
152.  France 5     68
153.  England 5     69
154.  Poland 5     89
155.  Belgium 5     91
156.  Italy 5     78
157.  Italy 5     84
158.  Belgium 5     89
159.  Portugal 5     11
160.  Poland 5     88
161.  Portugal 5     48
162.  England 5     80
163.  Poland 5     38
164.  Poland 4     19
165.  Poland 4     84
166.  Bulgaria 4     51
167.  England 4     58
168.  Russian Federation 4     59
169.  England 4     61
170.  Brazil 4     21
171.  Poland 4     24
172.  Greece 4     72
173.  Poland 4     34
174.  Brazil 4     17
175.  Poland 4     40
176.  Argentina 4     3
177.  Russian Federation 4     16
178.  England 4     53
179.  Lithuania 4     64
180.  England 4     68
181.  Portugal 4     39
182.  Romania 4     3
183.  England 4     64
184.  Italy 4     82
185.  Poland 4     85
186.  Portugal 4     50
187.  Poland 4     30
188.  Germany 4     18
189.  Portugal 4     38
190.  France 4     95
191.  Russian Federation 4     26
192.  Greece 4     41
193.  Poland 4     87
194.  Belgium 4     95
195.  England 4     98
196.  Russian Federation 4     56
197.  England 4     79
198.  Portugal 4     40
199.  Bulgaria 4     54
200.  Finland 4     67