Andromeda Racing Solaris

Michael JonesMalcolm BeckhamScott WoodCalum MacKinnonGijs NummerdorMichael DelaneyBen GladwynColin FennerMatthew KnowlesScott MacIver

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:

Emri i Ekipit: Andromeda Racing Solaris
Websiti i skuadrës: https://www.tapatalk.com...
Themeluar: Sezoni 33 - Gara 17
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 12,219.89
Mesatarja pikëve/garë: 18.74
Mesatarja pikëve/sezon: 318.62
Renditja mesatare e pozicionit: 247.46
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 31.40 (Sezoni 66 - Gara 3)
Pozicioni Sezonal: 121
Piket sezonale: 108.1999
Arritjet e ekipit:

14% hapur

 (3/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 0
Anëtarët sjellë në Elite: 0
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:0(0%)
Master:0(0%)
Pro:579(9.6%)
Amateur:3804(63.1%)
Rookie:1645(27.3%)
Cumulative results:
Fitore:436(7.2%)
Podiume:1103(18.3%)
Results this season:
Fitore:2
Podiume:7
Numri i përkrahësve: 7
Vënde te lira: 0

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Michael Jones Pro - 25 13.5% (11.7%)
02. Malcolm Beckham Amateur - 80 16.3% (9.4%)
03. Scott Wood Amateur - 16 15.9% (6%)
04. Calum MacKinnon Amateur - 67 7.4% (3.4%)
05. Gijs Nummerdor Amateur - 76 6.7% (2.5%)
06. Michael Delaney Amateur - 10 11.5% (2.1%)
07. Ben Gladwyn Amateur - 84 3.9% (2.1%)
08. Colin Fenner Amateur - 40 11% (3.6%)
09. Matthew Knowles Amateur - 70 7.4% (0.9%)
10. Scott MacIver Amateur - 22 6.5% (1.1%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
Changed our name so not to infer that our teams not equal in stature.


We can offer you.

Planning and decision making .

Advice on Set up/Strategy /Drivers or TD"s.

External team site.

Help through Skype for a quicker response to your queries.

What we would like from you.

A good knowledge of English language is preferred.

Supporter preferred.

Compete in every race (or let another member holiday your account if away).

Post relevant data before and after each race on our external forum

Any enquires Pm me Michael Jones /gb/ManagerProfile.asp?IDM=259462