The Gentleman's Club

Jim WilliamsonNilton GodoyDavid WickensAndy LoweDavid RossMichel SakrWayne Laundon

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:

Emri i Ekipit: The Gentleman's Club
Websiti i skuadrës: http://gentelmans.eu/
Themeluar: Ndërmjet S10 dhe S11
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 13,439.32
Mesatarja pikëve/garë: 12.69
Mesatarja pikëve/sezon: 215.74
Renditja mesatare e pozicionit: 351.92
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 34.53 (Sezoni 15 - Gara 8)
Pozicioni Sezonal: 416
Piket sezonale: 48.3333
Arritjet e ekipit:

10% hapur

 (2/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 0
Anëtarët sjellë në Elite: 0
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:0(0%)
Master:45(0.5%)
Pro:795(8.9%)
Amateur:3686(41.2%)
Rookie:4417(49.4%)
Cumulative results:
Fitore:422(4.7%)
Podiume:1169(13.1%)
Results this season:
Fitore:0
Podiume:1
Numri i përkrahësve: 4
Vënde te lira: 3

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Jim Williamson Amateur - 22 27.9% (14.8%)
02. Nilton Godoy Rookie - 1 12.4% (5%)
03. David Wickens Rookie - 144 8% (3.4%)
04. Andy Lowe Rookie - 152 17.4% (2.1%)
05. David Ross Amateur - 26 5.8% (10.1%)
06. Michel Sakr Rookie - 117 16.4% (0.2%)
07. Wayne Laundon Rookie - 1 12.1% (0%)Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
We gentlemen live a life of luxury, fine wines, lovely ladies and the best driver’s money can buy. So don your tuxedos and join us

On race days the BAR is open from 1700 Hrs CET to 0200 Hrs CET for:
BBQ, BEER/WINE /SPIRITS, MEN WITH FAST CARS and SLICK CHICKS.

On non race days the BAR is open 24/7 for:
BEER/WINE /SPIRITS.

This is an exclusive club and is strictly open to members only. Application forms available from our Chief Executive Dave Ross.

The Member’s List
Dave “The Boss” Ross. Whether its 2am or 1pm ... he's probably in the club.
Jim “Keys” Williamson. Head of security
Lee Overdrive Kendrick