TNT - The New Team

Martin BrooksSebastien TrinianeNick MaiorOlf ClemensBranko PaplerSteven VerbekeMichał ObaczAmitesh PatnaikAldi DingaPeter Tubb

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:

Emri i Ekipit: TNT - The New Team
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Sezoni 16 - Gara 5
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 15,865.73
Mesatarja pikëve/garë: 16.65
Mesatarja pikëve/sezon: 283.02
Renditja mesatare e pozicionit: 299.01
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 50.27 (Sezoni 22 - Gara 11)
Pozicioni Sezonal: 350
Piket sezonale: 60.4666
Arritjet e ekipit:

19% hapur

 (4/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 1 (Sezoni 23, Gara 1)
Anëtarët sjellë në Elite: 1
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:34(0.4%)
Master:719(9.4%)
Pro:2223(29.2%)
Amateur:2123(27.9%)
Rookie:2523(33.1%)
Cumulative results:
Fitore:361(4.7%)
Podiume:1020(13.4%)
Results this season:
Fitore:2
Podiume:5
Numri i përkrahësve: 1
Vënde te lira: 0

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Martin Brooks Rookie - 126 2.2% (3%)
02. Sebastien Triniane Rookie - 9 13.8% (2.7%)
03. Nick Maior Rookie - 17 11.7% (1.6%)
04. Olf Clemens Amateur - 27 22.9% (0.7%)
05. Branko Papler Rookie - 66 10.7% (0.6%)
06. Steven Verbeke Rookie - 150 13.5% (0.5%)
07. Michał Obacz Rookie - 151 12% (0.4%)
08. Amitesh Patnaik Rookie - 140 1.7% (0.1%)
09. Aldi Dinga Rookie - 94 7.4% (0.1%)
10. Peter Tubb Rookie - 153 4.2% (0.2%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
Established in Season 16
Revived in Season 52 after liquidation during Season 51.

Everybody has to participate in every race. Anybody who misses 4 consecutive races without informing the team leader of the absence together with an excuse, will be kicked from the team with immediate effect.

Team members who became champions since Season 52:
Season 53 - Rookie 317: Jordy Battello, dominating the championship with 11 wins and 16 podiums from 17 races

Season 54 - Rookie 95: Weibrand Luwes, winning the championship with 7 race wins and 13 podiums from 16 races

Season 55 - Amateur 48: Jordy Battello, winning the championship with 8 race wins and 9 podiums from 17 races

Season 56 - Rookie 279: Jide Aderoju, winning the championship with 8 race wins and 12 podiums from 16 races