Scirocco

Mikael BrostromMarcus SandbergAigars VitolinsLuiz Carlos Maciel JrTim VillarsShaun ThorntonAkshay DholeRobert GreenCharlie TalbotSimon Yeoman

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:

Emri i Ekipit: Scirocco
Websiti i skuadrës: http://www.gpro.net/gb/f...
Themeluar: Sezoni 17 - Gara 10
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 23,971.66
Mesatarja pikëve/garë: 25.89
Mesatarja pikëve/sezon: 440.08
Renditja mesatare e pozicionit: 68.55
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 44.20 (Sezoni 46 - Gara 7)
Pozicioni Sezonal: 28
Piket sezonale: 0
Arritjet e ekipit:

29% hapur

 (6/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 1 (Sezoni 38, Gara 1)
Anëtarët sjellë në Elite: 2
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:119(1.3%)
Master:621(6.9%)
Pro:2936(32.5%)
Amateur:4316(47.7%)
Rookie:1050(11.6%)
Cumulative results:
Fitore:750(8.3%)
Podiume:1915(21.2%)
Results this season:
Fitore:0
Podiume:0
Numri i përkrahësve: 9
Vënde te lira: 0

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Mikael Brostrom Amateur - 89 0% (1.8%)
02. Marcus Sandberg Amateur - 12 0% (6.6%)
03. Aigars Vitolins Amateur - 7 0% (2.1%)
04. Luiz Carlos Maciel Jr Amateur - 13 0% (1.6%)
05. Tim Villars Pro - 15 0% (2.3%)
06. Shaun Thornton Master - 4 0% (1.8%)
07. Akshay Dhole Pro - 19 0% (1.5%)
08. Robert Green Rookie - 63 0% (0.8%)
09. Charlie Talbot Pro - 11 0% (0.1%)
10. Simon Yeoman Rookie - 152 0% (0%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
Most seasons spent in team:

Adrian - 43
Finn - 40
Daniel C - 31
Marcus - 29
Louis - 27
André T - 25
Andrey - 19
Daniel D - 17
Pål Göran - 17
Pedro - 15
------------------------------
Mikael - 9
Aigars - 9
Luiz - 9
Tim - 9
Shaun - 9
Akshay - 8
Robert - 7
Charlie - 1
Simon Yeoman -