GP Races

George PetuFlorea BadanaSebastian StanFlorin BabutDan PostolachePetre IonescuGeorge ArhipAdrian PopaMarius NistorRoberto Burta

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Emri i Ekipit: GP Races
Websiti i skuadrës: https://www.facebook.com...
Themeluar: Sezoni 18 - Gara 15
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 13,622.24
Mesatarja pikëve/garë: 13.66
Mesatarja pikëve/sezon: 232.27
Renditja mesatare e pozicionit: 333.91
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 25.93 (Sezoni 74 - Gara 14)
Pozicioni Sezonal: 220
Piket sezonale: 133.2005
Arritjet e ekipit:

5% hapur

 (1/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 0
Anëtarët sjellë në Elite: 0
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:0(0%)
Master:0(0%)
Pro:581(7.5%)
Amateur:4240(55%)
Rookie:2891(37.5%)
Cumulative results:
Fitore:322(4.2%)
Podiume:943(12.2%)
Results this season:
Fitore:0
Podiume:5
Numri i përkrahësve: 0
Vënde te lira: 0

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. George Petu Amateur - 43 3.1% (10.2%)
02. Florea Badana Amateur - 62 18.3% (10.1%)
03. Sebastian Stan Amateur - 9 10% (15.5%)
04. Florin Babut Rookie - 63 9.8% (1.7%)
05. Dan Postolache Amateur - 6 19.2% (2.8%)
06. Petre Ionescu Amateur - 48 12% (1.2%)
07. George Arhip Amateur - 44 10.9% (0.5%)
08. Adrian Popa Rookie - 131 6.8% (0.3%)
09. Marius Nistor Rookie - 10 3.9% (0.1%)
10. Roberto Burta Amateur - 62 6% (1.4%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
We will get there together. Where there?! In front of the grid!