Vaillante F1 - FRA23

Henry NormandFranck LomenieStephane PiogerJean Durand

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:

Emri i Ekipit: Vaillante F1 - FRA23
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Sezoni 21 - Gara 13
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 11,006.34
Mesatarja pikëve/garë: 12.08
Mesatarja pikëve/sezon: 205.39
Renditja mesatare e pozicionit: 359.82
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 28.53 (Sezoni 42 - Gara 7)
Pozicioni Sezonal: 571
Piket sezonale: 19.4667
Arritjet e ekipit:

10% hapur

 (2/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 0
Anëtarët sjellë në Elite: 0
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:0(0%)
Master:0(0%)
Pro:642(9.5%)
Amateur:3545(52.6%)
Rookie:2548(37.8%)
Cumulative results:
Fitore:230(3.4%)
Podiume:774(11.5%)
Results this season:
Fitore:0
Podiume:3
Numri i përkrahësve: 3
Vënde te lira: 6

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Henry Normand Amateur - 84 30.8% (13.9%)
02. Franck Lomenie Rookie - 118 16.8% (9.5%)
03. Stephane Pioger Amateur - 53 6.8% (3.5%)
04. Jean Durand Rookie - 93 45.5% (0.1%)Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
Vaillante F1 is a French team. Members don't have to be French but being able to speak French is expected (like Steve Warson).

Vaillante F1 est une équipe française. Ses membres ne doivent pas obligatoirement être français mais doivent pouvoir parler français (comme Steve Warson).