Nuvolari Racing

Alessandro CasagrandeLuca FoiettaMimmo MarsellaMarco PredappioRenato ChichiGiacomo CaridiGiovanni BarzaghiDaniele AmbroggiGino ZernaniMichele Balboni

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:

Emri i Ekipit: Nuvolari Racing
Websiti i skuadrës: http://nuvolariracing.co...
Themeluar: Sezoni 26 - Gara 1
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 20,025.37
Mesatarja pikëve/garë: 25.41
Mesatarja pikëve/sezon: 432.02
Renditja mesatare e pozicionit: 86.02
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 52.67 (Sezoni 38 - Gara 12)
Pozicioni Sezonal: 94
Piket sezonale: 137.2668
Arritjet e ekipit:

29% hapur

 (6/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 2 (Sezoni 50, Gara 1)
Anëtarët sjellë në Elite: 6
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:203(2.6%)
Master:1286(16.6%)
Pro:2952(38.1%)
Amateur:3185(41.1%)
Rookie:116(1.5%)
Cumulative results:
Fitore:408(5.3%)
Podiume:1116(14.4%)
Results this season:
Fitore:0
Podiume:4
Numri i përkrahësve: 6
Vënde te lira: 0 (Nuk pranohen aplikimet)

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Alessandro Casagrande Amateur - 77 12.7% (10.2%)
02. Luca Foietta Amateur - 67 4.6% (8.4%)
03. Mimmo Marsella Amateur - 21 10.7% (4.2%)
04. Marco Predappio Amateur - 46 4.2% (9.1%)
05. Renato Chichi Amateur - 23 14.4% (5.4%)
06. Giacomo Caridi Pro - 21 10.5% (2.6%)
07. Giovanni Barzaghi Pro - 19 15.9% (2.2%)
08. Daniele Ambroggi Amateur - 60 10.7% (0.8%)
09. Gino Zernani Amateur - 27 9.1% (8.7%)
10. Michele Balboni Amateur - 27 7.3% (0%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
WE ARE RECRUITING. IF YOU WANT TO JOIN US SEND AN APPLICATION TO ALEX: /gb/NewMail.asp?IDM=78744

This team is a tribute to Tazio Nuvolari, also known as The Flying Mantuan or Nivola, and who was called "The greatest driver of the past, the present, and the future" by Ferdinand Porsche.
_______________________________________________________________________________

Questo team è un tributo a Tazio Nuvolari, conosciuto anche come Il Mantovano Volante o Nivola, e che fu chiamato "Il più grande pilota del passato, del presente, e del futuro" da Ferdinand Porsche.
_______________________________________________________________________________

The Home's Rules
#1. Nuvolari is a unique Family composed of brothers aimed to become the best GPRO managers.
#2. Nuvolari's fundamental values are brotherhood, loyalty and fairness.
#3. Each Nuvolari contributes to the Family's needs with his/her best abilities.
_______________________________________________________________________________

Nuvolari Racing Pirates
/gb/TeamProfile.asp?TeamId=1299

Nuvolari Predators
/gb/TeamProfile.asp?TeamId=40

Nuvolari Classics
/gb/TeamProfile.asp?ID=1762

Livery by Simone Tartaglia (http://www.gpro.net/gb/ManagerProfile.asp?IDM=205133)