Surreal

Harri PakostaLouis HamiltonCole Fainter

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Emri i Ekipit: Surreal
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Sezoni 27 - Gara 3
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 11,462.15
Mesatarja pikëve/garë: 9.71
Mesatarja pikëve/sezon: 164.99
Renditja mesatare e pozicionit: 486.58
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 47.87 (Sezoni 44 - Gara 4)
Pozicioni Sezonal: 352
Piket sezonale: 102.5331
Arritjet e ekipit:

19% hapur

 (4/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 1 (Sezoni 37, Gara 1)
Anëtarët sjellë në Elite: 3
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:68(1.4%)
Master:682(14%)
Pro:2014(41.3%)
Amateur:1560(32%)
Rookie:553(11.3%)
Cumulative results:
Fitore:329(6.7%)
Podiume:849(17.4%)
Results this season:
Fitore:4
Podiume:11
Numri i përkrahësve: 3
Vënde te lira: 7

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Harri Pakosta Pro - 21 37.6% (10%)
02. Louis Hamilton Pro - 9 43.7% (6.5%)
03. Cole Fainter Rookie - 100 18.7% (0.2%)Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
Surreal! As in it is Surreal how laid-back we are about this game :).

You think you know what you are doing and don't want to talk to teammates? You don't want to do research? You don't take GPRO that seriously and play it just for fun?

Then this is the team for you :D!