Black Supernova

Michail IvanovAlex TkachenkoVladimir ViktorovichYura MurashkoDmitry ShevelSergei MitrahovichMihail SergeevAlexei LavrentevDima Zorin

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:
Emri i Ekipit: Black Supernova
Websiti i skuadrës: http://supern0va.ru/
Themeluar: Sezoni 7 - Gara 1
Titujt: 2
Fitove kupen nukaut: 2
Gjithsej pikët: 45,982.05
Mesatarja pikëve/garë: 30.25
Mesatarja pikëve/sezon: 514.27
Renditja mesatare e pozicionit: 35.10
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 63.13 (Sezoni 25 - Gara 16)
Pozicioni Sezonal: 40
Piket sezonale: 197.3333
Arritjet e ekipit:

52% hapur

 (11/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 7 (Sezoni 26, Gara 1)
Anëtarët sjellë në Elite: 21
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:2016(13.5%)
Master:4164(27.9%)
Pro:4676(31.3%)
Amateur:3234(21.6%)
Rookie:848(5.7%)
Cumulative results:
Fitore:796(5.3%)
Podiume:2158(14.4%)
Results this season:
Fitore:1
Podiume:10
Numri i përkrahësve: 0
Vënde te lira: 0 (Nuk pranohen aplikimet)

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Michail Ivanov Amateur - 4 11.6% (8.1%)
02. Alex Tkachenko Amateur - 30 10% (5.5%)
03. Vladimir Viktorovich Pro - 18 9.9% (4.2%)
04. Yura Murashko Amateur - 50 4.5% (2.6%)
05. Dmitry Shevel Amateur - 28 8.6% (3.7%)
06. Sergei Mitrahovich Pro - 2 19.2% (2.5%)
07. Mihail Sergeev Pro - 2 16.7% (0.7%)
08. Alexei Lavrentev Pro - 18 8.5% (0.1%)
09. Dima Zorin Amateur - 75 10.9% (6.3%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
Among a milliard of toneless and hollow teams there was a glaring and luminous blaze. The phenomenon was later called Supernova and it was so much fierce that couldn’t be pacified in one team only; therefore it was spread over several sister-teams.

The radiance of Supernova is still attracting a great number of followers who tend to become a part this GPRO stellar explosion, though only a few of them find their way to the community.

The team for the russian speaking players only.

Our website http://[Blacklisted]/
______________________________________________________________________

Our Teams are:

Black Supernova
/TeamProfile.asp?TeamId=127

Blue Supernova
/TeamProfile.asp?TeamId=134

White Supernova
/TeamProfile.asp?TeamId=506
______________________________________________________________________

Thanks to the efforts of all the managers of our teams Supernova won:
- Team Championship in S25;
- Team Cup in S25;
- Silver Medals of the Team Championship in S24;
- Team Championship in S23;
- Team Cup in S21;
- Bronze Medals of the Team Championship in S21