Alpine F1 Team

Sergio Audino

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:
Emri i Ekipit: Alpine F1 Team
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Sezoni 33 - Gara 1
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 12,329.50
Mesatarja pikëve/garë: 11.44
Mesatarja pikëve/sezon: 194.44
Renditja mesatare e pozicionit: 397.63
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 41.27 (Sezoni 52 - Gara 3)
Pozicioni Sezonal: 660
Piket sezonale: 0
Arritjet e ekipit:

19% hapur

 (4/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 0
Anëtarët sjellë në Elite: 0
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:0(0%)
Master:84(1.3%)
Pro:1673(26.8%)
Amateur:3603(57.7%)
Rookie:887(14.2%)
Cumulative results:
Fitore:311(5%)
Podiume:951(15.2%)
Results this season:
Fitore:0
Podiume:2
Numri i përkrahësve: 0
Vënde te lira: 9

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Sergio Audino Rookie - 44 0% (2.8%)Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
Team members Season 80
Sergio Audino

Team Wins

44 - Marin Žic
30 - Abhishek Kankonkar
19 - Sujith Ashraf
18 - Ivan Čić
17 - Damir Jakovac
16 - Krešimir Šoštarić
15 - David Habijan
13 - Denis Knez
11 - Mario Anselmo
10 - Neven Novak
9 - Sergio Audino
9 - Steffen Holm
8 - Alen Bat
7 - Dražen Huić
7 - Yucel Kat
7 - Viktor Kall
6 - Steve Plumb
6 - Tomislav Ivanic
6 - Marija Murgić
4 - Mike Jobson
4 - Petar Danicic
3 - Filip Orlović
3 - Yashwanth Premraj
2 - Rui Maui
2 - Antonio Veiga
2 - Neal Chesser
2 - Ben Gurton
2 - Dalibor Kufner
2 - Ivica Crnčić
2 - Luka Čančar
2 - Mike Holm
2 - Lana Bilen

1 - Damir Sen
1 - Matias Puhakka