PkDoreZ Racing Engineering®

Alberto PtakAngel SalasMarvin MoralesFlavio CuratolaOscar LopezJorge MorosNelson CorreaHenry Urrea

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:

Emri i Ekipit: PkDoreZ Racing Engineering®
Websiti i skuadrës: http://www.pkdorezracing...
Themeluar: Sezoni 34 - Gara 1
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 10,484.75
Mesatarja pikëve/garë: 16.28
Mesatarja pikëve/sezon: 276.77
Renditja mesatare e pozicionit: 265.22
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 32.37 (Sezoni 52 - Gara 1)
Pozicioni Sezonal: 423
Piket sezonale: 138.6667
Arritjet e ekipit:

14% hapur

 (3/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 0
Anëtarët sjellë në Elite: 0
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:0(0%)
Master:17(0.3%)
Pro:679(12.6%)
Amateur:3429(63.9%)
Rookie:1243(23.2%)
Cumulative results:
Fitore:289(5.4%)
Podiume:783(14.6%)
Results this season:
Fitore:0
Podiume:0
Numri i përkrahësve: 0
Vënde te lira: 2

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Alberto Ptak Amateur - 23 21.3% (11.6%)
02. Angel Salas Amateur - 32 22.3% (9%)
03. Marvin Morales Amateur - 78 26.2% (6.2%)
04. Flavio Curatola Amateur - 86 6.3% (1.1%)
05. Oscar Lopez Rookie - 86 6.9% (2%)
06. Jorge Moros Amateur - 57 3.4% (9.3%)
07. Nelson Correa Amateur - 28 0.3% (1.7%)
08. Henry Urrea Rookie - 153 13.2% (3.7%)Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
PkDoreZ Racing Engineering

MI FAMILIA.. MI EQUIPO!

MY TEAM.. MY FAMILY!


______________________________________________________________________


PkDoreZ Ingeniería de Carreras


Miembros:


-Alberto Ptak
-SERGIO VEGAS
-Jorge Moros

-Pablo Bordones
-Kevin Bonilla
-Angel Salas
-DANIEL VASQUEZ
-Aitzol Arroyo

-Mauricio Laines
-Nelson Correa
-Andres Urrea


_____________________________________________________________________


PkDoreZ Racing Engineering


Members:


-Alberto Ptak
-SERGIO VEGAS
-Jorge Moros

-Pablo Bordones
-Kevin Bonilla
-Angel Salas
-DANIEL VASQUEZ
-Aitzol Arroyo

-Mauricio Laines
-Nelson Correa
-Andres Urrea


PKDPKDPKDPKD….PKD......PKD…...PKDPKDPKD------>
PKDPKDPKDPKD….PKD....PKD….....PKD………....PKD----->
PKD….……...PKD…..PKD...PKD……....PKD…………....PKD----->
PKD….……...PKD…..PKDPKD……….....PKD………...…..PKD------>
PKDPKDPKDPKD...PKDPKD……….....PKD………...…...PKD------>
PKDPKDPKDPKD...PKDPKPKD…..….PKD…………....…PKD------->
PKD……………….......PKD…...PKD……..PKD………...……PKD------>
PKD……………….......PKD….. .PKD…….PKD…….…..…PKD------>
PKD……………….......PKD……....PKD….PKD……..…PKD------->
PKD……………….. ....PKD………...PKD. PKDPKDPKD------->

© Team Profile Original & Auténtic ®

Official Partner URD Unnameds Racing Development


-Twitter: @PkDoreZ_Racing Follow!
_________________________________________________________________

Fundado el 8 de Diciembre del 2012

Founded on December 8, 2012


Powered by ENCAVA PowerUnit