Black Panther Portugal Team

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Emri i Ekipit: Black Panther Portugal Team
Websiti i skuadrës: http://bpantherpt.forume...
Themeluar: Sezoni 35 - Gara 1
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 9,672.70
Mesatarja pikëve/garë: 9.27
Mesatarja pikëve/sezon: 157.51
Renditja mesatare e pozicionit: 493.60
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 41.27 (Sezoni 51 - Gara 13)
Pozicioni Sezonal: 720
Piket sezonale: 0
Arritjet e ekipit:

14% hapur

 (3/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 0
Anëtarët sjellë në Elite: 0
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:0(0%)
Master:134(3.6%)
Pro:1392(36.9%)
Amateur:2005(53.2%)
Rookie:241(6.4%)
Cumulative results:
Fitore:203(5.4%)
Podiume:635(16.8%)
Results this season:
Fitore:0
Podiume:0
Numri i përkrahësve: 0
Vënde te lira: 0 (Skuadra JoAktive)

Merre përsipër këtë ekip

Duke marrë përsipër një ekip te likuiduar kushton $5.000.000 në qoftë se ju keni qenë një anëtar i ekipit në të kaluarën, në të kundërtën kjo do t'ju kushtojë $7.500.000. Informacioni brenda forumit te ekipit (në rast se ekipi ka një) nuk është pjesë e procesit të marrë përsipër dhe do të fshihet tërësisht para se të marrë përsipër. Pjesa tjetër si logot makina etj nuk do ndryshojne Ju nuk mund ta merrni përsipër një skuadër nëse ju jeni ne bilanc negativ ose rookie

Marrë përsipër Black Panther Portugal Team do të kushtojë $7.500.000.

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
Black Panther Portugal Team

Esta equipa é formada por "Jovens" managers portugueses, que têm varios objectivos em comum como:
Divertimo-nos; ter sucesso e adquirir bastante conhecimento.
Queremos atingir o patamar maximo, mas sabemos que não vai ser uma tarefa facil, por isso vamos subindo um degrau de cada vez e tentar solidificar cada patamar.Nem sempre vai correr da forma por nós planeada, mas com garra e determinação esta equipa com todos os membros a trabalhar em conjunto, vamos conseguir ultrapassar todas as dificuldades e obstáculos que ocorrem no decorrer de cada epoca e vencer.


This team is formed by "young" Portuguese managers , who have several objectives in common like:
Have fun; succeed and acquire enough knowledge.
We want to reach the maximum level, but we know it will not be an easy task, so we will rise one step at a time and try to solidify each level. Not always gonna be the way that we planned, but with grit and determination this team, with all members working together, we can overcome all difficulties and obstacles that occur during each season and win.


Fundadores:

Dinis Batista - " Main Shaft "
Jose Almeida - " O Calculista "
Daniel Andrade - "The Vampire"
Bruno Monteiro - "Castigador Implacável"
Filipe Vieira -"
Ricardo Jesus -"
João Santos-"
Luis Machuqueiro-"