Nuvolari Classics

Marco TriulziCristina DemeoJed LillyLuca MolendiDonatas PaplauskasGareth Love

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:
Emri i Ekipit: Nuvolari Classics
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Sezoni 43 - Gara 4
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 19,551.40
Mesatarja pikëve/garë: 21.53
Mesatarja pikëve/sezon: 366.05
Renditja mesatare e pozicionit: 153.09
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 38.33 (Sezoni 87 - Gara 15)
Pozicioni Sezonal: 310
Piket sezonale: 120.3668
Arritjet e ekipit:

19% hapur

 (4/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 1 (Sezoni 77, Gara 1)
Anëtarët sjellë në Elite: 2
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:197(3%)
Master:1072(16.1%)
Pro:3064(46%)
Amateur:2210(33.2%)
Rookie:114(1.7%)
Cumulative results:
Fitore:380(5.7%)
Podiume:1027(15.4%)
Results this season:
Fitore:0
Podiume:1
Numri i përkrahësve: 3
Vënde te lira: 0 (Nuk pranohen aplikimet)

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Marco Triulzi Pro - 19 32.2% (17.2%)
02. Cristina Demeo Pro - 23 31.9% (17.8%)
03. Jed Lilly Amateur - 31 17.5% (4.5%)
04. Luca Molendi Elite 0% (11%)
05. Donatas Paplauskas Amateur - 74 13% (0.5%)
06. Gareth Love Pro - 4 5.4% (0.1%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
This team is a tribute to Tazio Nuvolari, also known as The Flying Mantuan or Nivola, and who was called "The greatest driver of the past, the present, and the future" by Ferdinand Porsche.
_______________________________________________________________________________

Questo team è un tributo a Tazio Nuvolari, conosciuto anche come Il Mantovano Volante o Nivola, e che fu chiamato "Il più grande pilota del passato, del presente, e del futuro" da Ferdinand Porsche.
_______________________________________________________________________________

The Home's Rules
#1. Nuvolari is a unique Family composed of brothers aimed to become the best GPRO managers.
#2. Nuvolari's fundamental values are brotherhood, loyalty and fairness.
#3. Each Nuvolari contributes to the Family's needs with his/her best abilities.
_______________________________________________________________________________

We are the Nuvolari family heroes, DO NOT APPLY for this team, only the best Nuvolari members can!

Nuvolari Racing
/gb/TeamProfile.asp?ID=1022

Nuvolari Pirates
/gb/TeamProfile.asp?TeamId=1299

Nuvolari Predators
/gb/TeamProfile.asp?TeamId=40