Nuova Lotus Italia

Vito RuggioDaniele CopponiGiovanni GuazzarriSergio MalonniSante SeveriniMassimo RubinoAndrea FrennaAntonio SalvatoreAndrea SantoroSalvatore Siracusa

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Emri i Ekipit: Nuova Lotus Italia
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Sezoni 45 - Gara 17
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 8,194.24
Mesatarja pikëve/garë: 18.97
Mesatarja pikëve/sezon: 322.46
Renditja mesatare e pozicionit: 234.14
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 34.27 (Sezoni 49 - Gara 14)
Pozicioni Sezonal: 277
Piket sezonale: 88.5332
Arritjet e ekipit:

14% hapur

 (3/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 0
Anëtarët sjellë në Elite: 0
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:0(0%)
Master:0(0%)
Pro:1089(28.7%)
Amateur:2610(68.7%)
Rookie:101(2.7%)
Cumulative results:
Fitore:133(3.5%)
Podiume:444(11.7%)
Results this season:
Fitore:0
Podiume:0
Numri i përkrahësve: 2
Vënde te lira: 0

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Vito Ruggio Pro - 25 16.3% (12.8%)
02. Daniele Copponi Pro - 25 9.7% (10.5%)
03. Giovanni Guazzarri Amateur - 18 11.4% (6.2%)
04. Sergio Malonni Pro - 14 8.8% (5.4%)
05. Sante Severini Pro - 7 20.1% (4.7%)
06. Massimo Rubino Amateur - 66 5.7% (2.6%)
07. Andrea Frenna Pro - 1 3.4% (0.7%)
08. Antonio Salvatore Amateur - 38 14.2% (0.4%)
09. Andrea Santoro Amateur - 64 2% (0.2%)
10. Salvatore Siracusa Amateur - 90 8.4% (0.3%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
Nuova Lotus Italia | su GPRO dalla stagione 46
_____________________________________________________________________________

Se siete interessati a entrare nel nostro team fatevi avanti, cerchiamo di affrontare il gioco con divertimento ma la voglia di vincere non manca.
Abbiamo un gruppo Telegram come punti di ritrovo per condividere idee, consigli, strategie e tutto quello che riguarda GPRO.
E' richiesta la giusta dose di impegno e partecipazione.
_____________________________________________________________________________