VATANEN

Mauro SchumacherXavi BartoliPablo BagnalastaSergio PortaDavid CabralFranco SandovalRoberto SchumacherAlex AlonsoLeandro ColomboLucas Hosry

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:
Emri i Ekipit: VATANEN
Websiti i skuadrës: http://vatanen-racing.fo...
Themeluar: Sezoni 46 - Gara 1
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 24,708.78
Mesatarja pikëve/garë: 28.73
Mesatarja pikëve/sezon: 488.43
Renditja mesatare e pozicionit: 46.81
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 45.53 (Sezoni 73 - Gara 15)
Pozicioni Sezonal: 49
Piket sezonale: 268.0001
Arritjet e ekipit:

29% hapur

 (6/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 1 (Sezoni 93, Gara 1)
Anëtarët sjellë në Elite: 1
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:34(0.4%)
Master:633(7.5%)
Pro:3496(41.2%)
Amateur:4136(48.8%)
Rookie:181(2.1%)
Cumulative results:
Fitore:477(5.6%)
Podiume:1387(16.4%)
Results this season:
Fitore:1
Podiume:13
Numri i përkrahësve: 0
Vënde te lira: 0

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Mauro Schumacher Pro - 4 11.4% (10.7%)
02. Xavi Bartoli Rookie - 64 6% (9.2%)
03. Pablo Bagnalasta Amateur - 21 11.3% (9.6%)
04. Sergio Porta Pro - 5 10.6% (10.9%)
05. David Cabral Pro - 15 21% (11.4%)
06. Franco Sandoval Pro - 13 12.5% (8.3%)
07. Roberto Schumacher Master - 1 0% (10.3%)
08. Alex Alonso Amateur - 16 10.9% (9.5%)
09. Leandro Colombo Rookie - 69 6.3% (8.7%)
10. Lucas Hosry Pro - 2 9.9% (4.2%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
"VATANEN"
Equipo formado en la temporada 46!
No tenemos muchas exigencias, solo ser aplicados y responsables en el juego, tener comunicación con el resto, y debatir cada decisión a tomar. Obviamente, "correr todas las carreras"

No se obligará a nadie a jugar de una cierta manera, solo tratamos que sea de forma ordenada y planificada, donde cada cual tenga una meta.

Logros extraoficiales del juego:

"8" veces Campeón de la Copa Libertadores de América!💪
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
Ari Vatanen, Pikes Peak: https://www.youtube.com/watch?v=TKgeCQGu_ug