The Overtakers II

José NunesVinicius NogueiraThiago MendesAntonio Adolpho PereiraEduardo HoffmannPierre AndradeBruno FunakiDouglas PachecoPaulo FantinLeandro Kohn

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:
Emri i Ekipit: The Overtakers II
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Sezoni 46 - Gara 1
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 18,546.59
Mesatarja pikëve/garë: 21.59
Mesatarja pikëve/sezon: 367.05
Renditja mesatare e pozicionit: 162.97
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 45.13 (Sezoni 91 - Gara 4)
Pozicioni Sezonal: 178
Piket sezonale: 157.9332
Arritjet e ekipit:

29% hapur

 (6/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 1 (Sezoni 66, Gara 1)
Anëtarët sjellë në Elite: 1
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:17(0.2%)
Master:592(7.5%)
Pro:3333(42%)
Amateur:3721(46.8%)
Rookie:280(3.5%)
Cumulative results:
Fitore:424(5.3%)
Podiume:1118(14.1%)
Results this season:
Fitore:3
Podiume:4
Numri i përkrahësve: 2
Vënde te lira: 0

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. José Nunes Amateur - 72 13.1% (4.7%)
02. Vinicius Nogueira Master - 5 1.4% (4.3%)
03. Thiago Mendes Pro - 12 8.6% (4.1%)
04. Antonio Adolpho Pereira Master - 5 10% (4.4%)
05. Eduardo Hoffmann Amateur - 45 7.5% (2.6%)
06. Pierre Andrade Amateur - 32 9.8% (3%)
07. Bruno Funaki Pro - 19 13.7% (3.6%)
08. Douglas Pacheco Pro - 8 19.4% (3.9%)
09. Paulo Fantin Amateur - 77 12.3% (8.1%)
10. Leandro Kohn Pro - 15 4.3% (2.7%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
The Crew / Since Season 51 :

ONLY FOR: BRASILEIROS / PORTUGUESES

TEAM II

José Nunes
Vinicius Nogueira
Thiago Mendes
Antonio Adolpho Pereira
Eduardo Hoffmann
Pierre Andrade
Bruno Funaki
Douglas Pacheco
Paulo Fantin
Leandro Kohn

***********************

Team livery Since Season 47 by : Carlos Vieira Jr
Team Logo Since Season 46 by : Gerhard Schlee and Carlos Vieira Jr.

Team Founded By : Rogério Medici de Moraes and José Rogério Alves Oliveira

***********************

"No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz."

Ayrton Senna