Screw Loose Racing

William PickeringAndrew LawrenceNathanael WilliamsonChad StringerJay RobinsonJack RoperChris HughesOwen JonesClayton Green

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:

Emri i Ekipit: Screw Loose Racing
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Ndërmjet S49 dhe S50
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 5,776.53
Mesatarja pikëve/garë: 15.91
Mesatarja pikëve/sezon: 270.53
Renditja mesatare e pozicionit: 316.79
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 34.47 (Sezoni 58 - Gara 16)
Pozicioni Sezonal: 86
Piket sezonale: 137.4664
Arritjet e ekipit:

14% hapur

 (3/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 0
Anëtarët sjellë në Elite: 0
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:0(0%)
Master:0(0%)
Pro:473(18.2%)
Amateur:1817(70%)
Rookie:305(11.8%)
Cumulative results:
Fitore:215(8.3%)
Podiume:479(18.5%)
Results this season:
Fitore:6
Podiume:13
Numri i përkrahësve: 3
Vënde te lira: 1

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. William Pickering Rookie - 148 8.7% (14.3%)
02. Andrew Lawrence Pro - 2 19.6% (15.7%)
03. Nathanael Williamson Pro - 7 11.3% (11.9%)
04. Chad Stringer Pro - 2 6.1% (5.2%)
05. Jay Robinson Amateur - 89 15.1% (2.8%)
06. Jack Roper Amateur - 8 13.3% (9.4%)
07. Chris Hughes Amateur - 25 12.6% (1.8%)
08. Owen Jones Amateur - 85 5.3% (0.9%)
09. Clayton Green Rookie - 133 7.9% (0.4%)Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
Welcome to Screw Loose Racing

Whether we have a "Screw Loose" on our cars or in our heads, you'll just have to find out.

We strive for excellence in every aspect of data collection, race strategy, and team camaraderie.

Our long-term goal is to build a united team to work together for seasons to come, to learn, build and improve with together.

It would be preferable, for new applicants applying to join our team, to send one of us a message with a little information about yourself.

We use Skype for our active group chats, text only.

We use Dropbox for accessing our race tool.


*******************************************************************

William "The Weatherman" Pickering
Andrew "The professor" Lawrence
Nathaniel "Nat" Williamson
Chad "CJ" Stringer
Jay Robinson
Jack "The Romantic" Roper
Chris Hughes
Owen "OJ" Jones
Clayton "Cassius" Green