Force One

Alexander KunzeWill EelRobert KearneySébastien BoulangerMartin RosinaDominik KardaMantas SestokasPetr ValíčekJuan MartinJohn Lamb

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:
Emri i Ekipit: Force One
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Sezoni 56 - Gara 1
Titujt: 4
Fitove kupen nukaut: 5
Gjithsej pikët: 19,082.45
Mesatarja pikëve/garë: 33.24
Mesatarja pikëve/sezon: 565.16
Renditja mesatare e pozicionit: 52.09
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 65.60 (Sezoni 74 - Gara 8)
Pozicioni Sezonal: 212
Piket sezonale: 216.8501
Arritjet e ekipit:

57% hapur

 (12/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 2 (Sezoni 60, Gara 1)
Anëtarët sjellë në Elite: 9
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:424(7.6%)
Master:1905(34.1%)
Pro:1671(29.9%)
Amateur:1571(28.1%)
Rookie:16(0.3%)
Cumulative results:
Fitore:485(8.7%)
Podiume:1148(20.5%)
Results this season:
Fitore:1
Podiume:3
Numri i përkrahësve: 6
Vënde te lira: 0

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Alexander Kunze Master - 5 15.9% (9%)
02. Will Eel Pro - 11 15.3% (2.5%)
03. Robert Kearney Amateur - 29 12.1% (2.2%)
04. Sébastien Boulanger Amateur - 38 15.2% (1.2%)
05. Martin Rosina Pro - 4 0% (1.3%)
06. Dominik Karda Pro - 6 8.9% (1%)
07. Mantas Sestokas Amateur - 7 5.8% (0.6%)
08. Petr Valíček Pro - 19 5.7% (0.2%)
09. Juan Martin Amateur - 66 8.4% (0.3%)
10. John Lamb Pro - 20 12.8% (0.2%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
Force statistics

AchievementS65S70S72S73S74
Championship
CupTrophiesEliteMasterProAmateur
Championship07910
Cup06610