Secretly Victorious

Dean FrancisChristopher JonesRoss ProudBernard BontjerPat MadiganIvan SilvaMontes DimemolaJoel ViitikkoPeter PeyperHenrique Nunes

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:
Emri i Ekipit: Secretly Victorious
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Sezoni 60 - Gara 17
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 18,743.66
Mesatarja pikëve/garë: 30.98
Mesatarja pikëve/sezon: 526.68
Renditja mesatare e pozicionit: 50.04
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 54.73 (Sezoni 83 - Gara 1)
Pozicioni Sezonal: 18
Piket sezonale: 300.4
Arritjet e ekipit:

43% hapur

 (9/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 3 (Sezoni 73, Gara 1)
Anëtarët sjellë në Elite: 7
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:358(6%)
Master:1680(28%)
Pro:2040(34%)
Amateur:1857(31%)
Rookie:65(1.1%)
Cumulative results:
Fitore:359(6%)
Podiume:929(15.5%)
Results this season:
Fitore:1
Podiume:11
Numri i përkrahësve: 7
Vënde te lira: 0

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Dean Francis Amateur - 52 3.7% (9.2%)
02. Christopher Jones Pro - 17 14.5% (7.9%)
03. Ross Proud Master - 4 14.6% (12%)
04. Bernard Bontjer Elite 16.2% (11.1%)
05. Pat Madigan Pro - 25 16.4% (6.8%)
06. Ivan Silva Amateur - 65 3.1% (7.4%)
07. Montes Dimemola Master - 2 16.4% (8.5%)
08. Joel Viitikko Amateur - 68 6.1% (8.2%)
09. Peter Peyper Pro - 17 6% (4.8%)
10. Henrique Nunes Amateur - 66 2.9% (1.1%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
We are currently accepting new members in our family. Our sister team Victorious Racing, has an open spot (see link below). If you are interested in joining then write an application to the team leader.

When you think you are beaten, you are
When you think you dare not, you don't
When you'd like to win, but think you can't
It's a sure thing that you won't

When you think that you will lose, you've lost
For out in the world you will find
Success begins with a man's will
It's all in the state of mind
When you think you are outclassed, you are
You have to think BIG to rise
You have to FEEL sure of yourself
Before you can win a great prize
Life's battle does not always go away
To the stronger or faster man
But sooner or later the man who wins
Is the one who THINKS he can

Proud Sister teams of:

Victorious Secret
/gb/TeamProfile.asp?TeamId=2009

Victorious Racing
/gb/TeamProfile.asp?TeamId=795

S95 Best Performer: Bernard Bontjer - Elite - 19 points
S94 Best Performer: Bernard Bontjer - Elite - 17 points
S93 Best performer: Ross Proud - M4 - 23 points
S92 Best Performer: Ross Proud - M4 - 21 points
S91 Best Performer: Ross Proud - P11 - 89 points
S90 Best Performer: Ivan Silva - M5 - 95 points
S89 Best Performer: Ivan Silva - M5 - 41 points
S88 Best Performer: Montes Dimemola - P22 - 85 points
S87 Best Performer: Bernard Bontjer - P23 - 107 points
S86 Best Performer: Joel Viitikko - M3 - 57 points
S85 Best Performer: Joel Viitikko - M3 - 27 points
S84 Best Performer: Ross Proud - M1 - 8 points
S83 Best Performer: Ivan Silva - P1 - 109 points
S82 Best Performer: Joel Viitikko - M3 - 40 points
S81 Best Performer: Joel Viitikko - M3 - 21 points
S80 Best Performer: Joel Viitikko - M3 - 29 points
S79 Best Performer: Christoph Schöning -P7 - 78 points
S78 Best Performer: Joel Viitikko - M3 - 30 points
S77 Best Performer: Ross Proud - M2 - 61 points
S76 Best performer: Montes Dimemola - P25 - 115 points
S75 Best Performer: Joel Viitikko - Elite - 25 points
S74 Best performer: Montes Dimemola - P25 - 49 points
S73 Best Performer: Ivan Silva - M3 - 48 points
S72 Best Performer: Bernard Bontjer - M5 - 77 points
S71 Best Performer: Bernard Bontjer - M5 - 35 points
S70 Best Performer: Nick Phelps - P11 - 82 points
S69 Best Performer: Bernard Bontjer - P16 - 121 points
S68 Best Performer: Wouter Teuwen - M5 - 107 points
S67 Best Performer: Ross Proud - Ama 36 - 150 points
S66 Best Performer: Tom Frederickx - Pro 5 - 102 points
S65 Best Performer: Bernard Bontjer - Ama 24 - 146 points
S64 Best Performer: Christopher Jones - Ama 79 - 135 points
S63 Best Performer: Tom Frederickx - Ama 101 - 152 points
S62 Best Performer: Christopher Jones - Ama 79 - 72 points
S61 Best Performer: Mason Somoza - Ama 54 - 112 points

S96 wins - Pat Madigan - P25 - R8

S96 - 1 (1x Pro)
S95 - 1 (1x Pro)
S94 - 2 (1x Master / 1x Amateur)
S93 - 13 (2x Master / 11x Amateur)
S92 - 0
S91 - 10 (8x Amateur / 2x Pro)
S90 - 8 (1x Pro / 7x Master)
S89 - 14 (3x Master / 1x Amateur / 7x Pro / 3x Rookie)
S88 - 7 (6x Pro / 1x Master)
S87 - 6 (6x Pro)
S86 - 7 (3x Master / 4x Pro)
S85 - 3 (1x Amateur / 1x Pro / 1x Master)
S84 - 3 (1x Amateur / 2x Pro)
S83 - 13 (5x Amateur / 8x Pro)
S82 - 14 (11x Amateur / 1x Pro / 2x Master)
S81 - 12 (5x Pro / 7x Amateur)
S80 - 0
S79 - 5 (1x Master / 2x Pro / 2x Amateur)
S78 - 0
S77 - 9 (1x Master / 8x Pro)
S76 - 13 (9x Pro / 4x Amateur)
S75 - 2 (2x Pro)
S74 - 11 (1x Master / 3x Pro / 7x Amateur)
S73 - 7 (2x Master / 3x Pro / 2x Amateur)
S72 - 13 (12x Master / 1x Pro))
S71 - 2 (2x Pro)
S70 - 9 (1x Master / 8x Pro)
S69 - 28 (1x Elite / 2x Master / 14x Pro / 11x Amateur)
S68 - 29 (11x Master /3x Pro / 15xAmateur)
S67 - 13 (3x Master / 1x Pro / 9x Amateur)
S66 - 21 (10x Pro / 11x Amateur)
S65 - 11 (11x Amateur)
S64 - 23 (2x Master / 2x Pro / 19x Amateur)
S63 - 18 (1x Pro / 17x Amateur)
S62 - 8 (1x Pro / 7x Amateur
S61 - 24 (4x Amateur / 20x Rookie)

Total: 359 (1x Elite / 54x Master / 115x Pro / 166x Amateur / 23x Rookie)