Pink Zebra FSO

Michał PoznańskiRafał SafernaZygmunt ZąbRobert MarekKrzysztof KupczakPawel SmolenAndrzej DąbrowskiPawel SaleckiLukas HajdukMarcin Grajek

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:

Emri i Ekipit: Pink Zebra FSO
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Sezoni 64 - Gara 1
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 2,060.92
Mesatarja pikëve/garë: 16.49
Mesatarja pikëve/sezon: 280.28
Renditja mesatare e pozicionit: 280.38
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 27.20 (Sezoni 68 - Gara 15)
Pozicioni Sezonal: 88
Piket sezonale: 137.2002
Arritjet e ekipit:

10% hapur

 (2/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 0
Anëtarët sjellë në Elite: 0
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:0(0%)
Master:0(0%)
Pro:182(16.4%)
Amateur:671(60.6%)
Rookie:254(22.9%)
Cumulative results:
Fitore:81(7.3%)
Podiume:211(19.1%)
Results this season:
Fitore:5
Podiume:9
Numri i përkrahësve: 6
Vënde te lira: 0

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Michał Poznański Pro - 2 12.7% (10.1%)
02. Rafał Saferna Pro - 12 6.7% (10.8%)
03. Zygmunt Ząb Pro - 13 20.7% (13.7%)
04. Robert Marek Pro - 16 1.6% (12.6%)
05. Krzysztof Kupczak Pro - 11 11.2% (8.4%)
06. Pawel Smolen Amateur - 70 9.7% (2.8%)
07. Andrzej Dąbrowski Amateur - 3 10% (3.1%)
08. Pawel Salecki Amateur - 17 9.8% (1.7%)
09. Lukas Hajduk Rookie - 3 8.3% (10.2%)
10. Marcin Grajek Amateur - 16 9.2% (3.6%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
Manager of the Season :
S64: Rafał Saferna 🏆 (Group Rookie | 21.1%)
S65: Artur Ostański 🏆 (Group Rookie | 15,7%)
S66: Zygmunt Ząb 🏆 (Group Amateur | 14%)
S67: Lukas Hajduk 🏆 (Group Amateur | 15%)
S68: Rafał Saferna 🏆🏆 (Group Amateur | 17.2%)
S69: Krzysztof Kupczak 🏆 (Group Amateur | 19.5%)
S70: Michał Poznański 🏆 (Group Amateur | 19.1%)

Rookie:

Races: S64R1 Rafal Saferna
Wins: S64R1 Rafal Saferna
Podiums: S64R1 Rafal Saferna
Points: S54R1 Rafal Saferna
Poles: S64R2 Rafal Saferna
Fastest lap: S64R5 Rafal Saferna
Cup: S66 Michal Poznanski
Hattrick: S64R5 Rafal Saferna
Grand Chelem: Not yet

Amateur:

Races: S64R1 Lukas Hajduk, Zygmunt Zab
Wins: S68R4 Lukas Hajduk, Zygmunt Zab
Podiums: S67R13 Lukas Hajduk
Points: S64R10 Zygmunt Zab
Poles: S65R1 Zygmunt Zab
Fastest lap: S68R4 Lukas Hajduk, Zygmunt Zab
Cup: S68 Zygmunt Zab, Rafal Saferna
Hattrick: S68R4 Zygmunt Zab
Grand Chelem: S68R9 Zygmunt Zab

Pro:

Races: S69R1 Lukas Hajduk, Zygmunt Zab, Rafal Saferna
Wins: S69R2 Lukas Hajduk, Zygmunt Zab
Podiums: S69R2 Lukas Hajduk, Zygmunt Zab
Points: S69R2 Lukas Hajduk, Zygmunt Zab
Poles: Not yet
Fastest lap: Not yet
Cup: Not yet
Hattrick: Not yet
Grand Chelem: Not yet

Master:

Races: Not yet
Wins: Not yet
Podiums: Not yet
Points: Not yet
Poles: Not yet
Fastest lap: Not yet
Cup: Not yet
Hattrick: Not yet
Grand Chelem: Not yet

Elite:

Races: Not yet
Wins: Not yet
Podiums: Not yet
Points: Not yet
Poles: Not yet
Fastest lap: Not yet
Cup: Not yet
Hattrick: Not yet
Grand Chelem: Not yet

You are new looking for a team that supports you are invited to the academy:
Pink Zebra FSO Academy:
/gb/TeamProfile.asp?TeamId=2367

Contact:
Lukas Hajduk:
/gb/ManagerProfile.asp?IDM=108451

Paweł Dudziński:
/gb/ManagerProfile.asp?IDM=53111