CorGatt Racing

Fabio CorioIvan QuattrociocchiClaudio CarreraUmberto BosatelliFabio QuadraniDavide FellaMassimo TubinoAlfonso RidolfoLuca Buono

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Emri i Ekipit: CorGatt Racing
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Sezoni 67 - Gara 17
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 2,319.12
Mesatarja pikëve/garë: 24.16
Mesatarja pikëve/sezon: 410.68
Renditja mesatare e pozicionit: 107.46
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 35.67 (Sezoni 72 - Gara 16)
Pozicioni Sezonal: 29
Piket sezonale: 297.5997
Arritjet e ekipit:

14% hapur

 (3/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 0
Anëtarët sjellë në Elite: 0
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:0(0%)
Master:0(0%)
Pro:201(21.7%)
Amateur:498(53.8%)
Rookie:226(24.4%)
Cumulative results:
Fitore:176(19%)
Podiume:314(33.9%)
Results this season:
Fitore:28
Podiume:43
Numri i përkrahësve: 1
Vënde te lira: 1

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Fabio Corio Amateur - 78 11% (13.5%)
02. Ivan Quattrociocchi Pro - 25 13.9% (10.7%)
03. Claudio Carrera Amateur - 66 12.1% (9%)
04. Umberto Bosatelli Pro - 5 4.5% (10.3%)
05. Fabio Quadrani Amateur - 59 13.2% (9.1%)
06. Davide Fella Pro - 2 17.6% (11.5%)
07. Massimo Tubino Amateur - 53 12.8% (7.3%)
08. Alfonso Ridolfo Amateur - 54 8.3% (4.9%)
09. Luca Buono Rookie - 81 6.6% (1.7%)Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
Salve a tutti!

Accettiamo volentieri richieste da manager con già una buona esperienza e passione per GPRO e anche manager senza esperienza ma con voglia di apprendere, migliorarsi e con qualche oretta settimanale da dedicare al game.