Palaikom Degimą

Ernestas KalašinskasTomas ZukauskasEdvinas RačkysEinaras BudreckasGediminas JuškevičiusJustinas BublysMarius ČerniauskasRobertas JasnauskasArtūras Martinkus

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:
Emri i Ekipit: Palaikom Degimą
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Sezoni 82 - Gara 1
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 5,270.42
Mesatarja pikëve/garë: 21.42
Mesatarja pikëve/sezon: 364.22
Renditja mesatare e pozicionit: 132.29
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 39.07 (Sezoni 92 - Gara 11)
Pozicioni Sezonal: 208
Piket sezonale: 127.8665
Arritjet e ekipit:

14% hapur

 (3/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 0
Anëtarët sjellë në Elite: 0
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:0(0%)
Master:203(8.9%)
Pro:886(39%)
Amateur:1054(46.4%)
Rookie:129(5.7%)
Cumulative results:
Fitore:183(8.1%)
Podiume:404(17.8%)
Results this season:
Fitore:2
Podiume:3
Numri i përkrahësve: 1
Vënde te lira: 1

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Ernestas Kalašinskas Amateur - 34 10.8% (11.9%)
02. Tomas Zukauskas Amateur - 16 14.6% (13.1%)
03. Edvinas Račkys Pro - 17 17.8% (11.2%)
04. Einaras Budreckas Amateur - 53 14.6% (10.5%)
05. Gediminas Juškevičius Pro - 24 12.2% (10.4%)
06. Justinas Bublys Amateur - 31 3.4% (10.5%)
07. Marius Černiauskas Amateur - 64 10.9% (8.9%)
08. Robertas Jasnauskas Amateur - 29 7.1% (8.7%)
09. Artūras Martinkus Amateur - 48 8.4% (5%)Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
Work hard, play hard!