Jaguar Racing

Wouter TeuwenFlorencia CaroHarsh ShethJens FrostrupIgnacio BelattiRoland PostleMika PekkarinenLee HardingPablo FernandezBert Huylebroeck

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:
Emri i Ekipit: Jaguar Racing
Websiti i skuadrës: https://www.youtube.com/...
Themeluar: Sezoni 12 - Gara 1
Titujt: 16
Fitove kupen nukaut: 16
Gjithsej pikët: 56,509.63
Mesatarja pikëve/garë: 39.30
Mesatarja pikëve/sezon: 668.06
Renditja mesatare e pozicionit: 15.05
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 69.40 (Sezoni 55 - Gara 17)
Pozicioni Sezonal: 5
Piket sezonale: 419.2003
Arritjet e ekipit:

71% hapur

 (15/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 7 (Sezoni 81, Gara 1)
Anëtarët sjellë në Elite: 24
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:3480(22.9%)
Master:4619(30.3%)
Pro:3506(23%)
Amateur:2292(15.1%)
Rookie:1325(8.7%)
Cumulative results:
Fitore:1108(7.3%)
Podiume:2838(18.6%)
Results this season:
Fitore:6
Podiume:11
Numri i përkrahësve: 9
Vënde te lira: 0 (Nuk pranohen aplikimet)

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Wouter Teuwen2 Elite 20.4% (3.8%)
02. Florencia Caro Amateur - 58 7.2% (8.5%)
03. Harsh Sheth Elite 15.3% (3.5%)
04. Jens Frostrup Master - 4 10.6% (4.6%)
05. Ignacio Belatti Master - 2 6.6% (4.5%)
06. Roland Postle9 Elite 19.2% (13.1%)
07. Mika Pekkarinen Pro - 15 5.3% (6.9%)
08. Lee Harding Elite 9.9% (8.5%)
09. Pablo Fernandez1 Elite 0% (2.6%)
10. Bert Huylebroeck1 Elite 5.5% (2.3%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
Jaguar Racing Silverware Cabinet
]
SeasonTeamChampsTeamKOCupEliteChampsEliteKOCups
12-42
43 🏆
44 🏆 🏆 🏆
45 🏆 🏆 🏆 🏆
46 🏆 🏆 🏆
47 🏆 🏆
48 🏆 🏆
49 🏆 🏆
50 🏆 🏆
51 🏆 🏆 🏆 🏆
52 🏆 🏆
53 🏆 🏆 🏆 🏆
54 🏆
55 🏆 🏆 🏆
56-57
58 🏆
59
60 🏆 🏆
61 🏆 🏆 🏆 🏆
62
63 🏆
64 🏆 🏆
65 🏆
66-68
69 🏆 🏆
70 🏆
71 🏆
72-73
74 🏆 🏆
75 🏆 🏆 🏆
76 🏆
77 🏆
78-79
80 🏆 🏆
81
82 🏆
83-84
85 🏆 🏆
86 🏆
87
88 🏆
89-92
93 🏆 🏆
94
95 🏆 🏆 🏆 🏆