Italian Arrows

Carlo MarchettiAndrea GagginoGiulio GagginoAldo MarchettiMichele JannoneDan AltobelliTommaso PetriSimone DraghiMichele MartinelliWalter Martucci

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:

Emri i Ekipit: Italian Arrows
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Ndërmjet S12 dhe S13
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 26,575.69
Mesatarja pikëve/garë: 26.36
Mesatarja pikëve/sezon: 448.20
Renditja mesatare e pozicionit: 60.58
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 47.73 (Sezoni 47 - Gara 2)
Pozicioni Sezonal: 125
Piket sezonale: 106.8
Arritjet e ekipit:

24% hapur

 (5/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 1 (Sezoni 66, Gara 1)
Anëtarët sjellë në Elite: 1
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:17(0.2%)
Master:811(8.1%)
Pro:4461(44.5%)
Amateur:3838(38.3%)
Rookie:891(8.9%)
Cumulative results:
Fitore:486(4.9%)
Podiume:1553(15.5%)
Results this season:
Fitore:2
Podiume:11
Numri i përkrahësve: 3
Vënde te lira: 0

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Carlo Marchetti Amateur - 48 16.2% (9.2%)
02. Andrea Gaggino Pro - 16 13.7% (12.6%)
03. Giulio Gaggino Pro - 14 18.9% (10.7%)
04. Aldo Marchetti Amateur - 7 14.5% (2.1%)
05. Michele Jannone Amateur - 36 1.5% (0.7%)
06. Dan Altobelli Amateur - 71 12.2% (0.4%)
07. Tommaso Petri Pro - 6 0.6% (0.3%)
08. Simone Draghi Amateur - 7 5.5% (0.1%)
09. Michele Martinelli Rookie - 100 8.8% (0%)
10. Walter Martucci Amateur - 5 8.1% (0%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore

Questo team è riservato a chi vuole divertirsi con leggerezza, senza ansia da performabe.

Certo ci piace vincere, e la nostra storia lo dimostra, ma non a discapito di lealtà e serietà.