Italian Arrows

Andrea GagginoGiulio GagginoMichele JannoneTommaso PetriDaniele CimarraNicola PelleritiFabio Tommaso Pelleriti NardiniMarco De BortoliPalomo PollastriFabio Fabrizio

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:
Emri i Ekipit: Italian Arrows
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Ndërmjet S12 dhe S13
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 32,115.55
Mesatarja pikëve/garë: 24.90
Mesatarja pikëve/sezon: 423.23
Renditja mesatare e pozicionit: 79.73
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 47.73 (Sezoni 47 - Gara 2)
Pozicioni Sezonal: 180
Piket sezonale: 266.3998
Arritjet e ekipit:

24% hapur

 (5/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 1 (Sezoni 66, Gara 1)
Anëtarët sjellë në Elite: 1
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:17(0.1%)
Master:811(6.4%)
Pro:5320(42.3%)
Amateur:5251(41.8%)
Rookie:1178(9.4%)
Cumulative results:
Fitore:550(4.4%)
Podiume:1826(14.5%)
Results this season:
Fitore:1
Podiume:16
Numri i përkrahësve: 1
Vënde te lira: 0

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Andrea Gaggino Pro - 24 18.6% (12.7%)
02. Giulio Gaggino Pro - 9 16.1% (11.4%)
03. Michele Jannone Amateur - 62 15% (2.3%)
04. Tommaso Petri Pro - 11 12.2% (1.9%)
05. Daniele Cimarra Rookie - 34 10.1% (0.9%)
06. Nicola Pelleriti Amateur - 9 10.3% (0.7%)
07. Fabio Tommaso Pelleriti Nardini Amateur - 33 4.5% (0.7%)
08. Marco De Bortoli Amateur - 42 12.8% (0.7%)
09. Palomo Pollastri Pro - 12 0.5% (0%)
10. Fabio Fabrizio Amateur - 44 0% (1.8%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore

Questo team è riservato a chi vuole divertirsi con leggerezza, senza ansia da performabe.

Certo ci piace vincere, e la nostra storia lo dimostra, ma non a discapito di lealtà e serietà.