LT F-1 Team

Wijus BaltramaitisEgidijus SkarelisEdmundas UrbonasLinas LukoDonatas VrubliauskasTomas BalseviciusDonatas RutkauskasSarunas SkabeikisRomualdas SalokGiedrius Kutka

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:

Emri i Ekipit: LT F-1 Team
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Sezoni 1 - Gara 1
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 19,374.93
Mesatarja pikëve/garë: 16.39
Mesatarja pikëve/sezon: 278.66
Renditja mesatare e pozicionit: 208.22
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 39.20 (Sezoni 15 - Gara 7)
Pozicioni Sezonal: 269
Piket sezonale: 133.4003
Arritjet e ekipit:

14% hapur

 (3/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 4 (Sezoni 5, Gara 1)
Anëtarët sjellë në Elite: 7
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:197(1.7%)
Master:832(7.4%)
Pro:1443(12.8%)
Amateur:5916(52.5%)
Rookie:2884(25.6%)
Cumulative results:
Fitore:548(4.9%)
Podiume:1663(14.8%)
Results this season:
Fitore:4
Podiume:13
Numri i përkrahësve: 1
Vënde te lira: 0

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Wijus Baltramaitis Amateur - 41 12.4% (0.5%)
02. Egidijus Skarelis Amateur - 90 4.7% (6.6%)
03. Edmundas Urbonas Amateur - 27 16.6% (1.1%)
04. Linas Luko Pro - 6 11.1% (2.7%)
05. Donatas Vrubliauskas Amateur - 56 2.1% (0.5%)
06. Tomas Balsevicius Amateur - 21 5.1% (2%)
07. Donatas Rutkauskas Amateur - 43 12.1% (0.1%)
08. Sarunas Skabeikis Rookie - 81 11.8% (0.1%)
09. Romualdas Salok Rookie - 95 9.5% (0.1%)
10. Giedrius Kutka Amateur - 57 14.6% (0.1%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
------////-/////////////////---------/////////////////--------------------------
-----////--------////----------------------////---------------------------------
----////--------////-////////-------////--////-//////-//////-----//////---//////
---////--------////-///-----------/////--////-///----///-///----///-///-///-///-
--////--------////-//////--/////---///--////-/////--////////---///---////--///--
-////--------////-///-------------///--////-///----///---///--///---------///---
///////////-////-///-------------///--////-//////-///----///-///---------///----
--------------------------------------------------------------------------------
Best five seasons
Season: Points: Position: Best manager: Second best manager:
----------------------------------------------------------------------------------
Season 2 271,5 4 th P. Zitkevičius D. Kasperavičius
Season 3 214.5 7 th R. Balsys E. Dzimanavičius
Season 11 250.6 8 th T. Laureckas R. Balsys
Season 8 169 9 th E. Bendžius T. Orlickas
Season 4 203.5 10 th D. Kasperavičius R. Balsys
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
Team Creator:
Renaldas Balsys
----------------------
Team leaders:
Renaldas Balsys S1 -S22, S59 - S69
Evaldas Dzimanavicius S22 - S34
Marius Lenkšas S35 - S58
Wijus Baltramaitis S70 -
----------------------

We accept only Lithuanian members, all other applicants will be rejected, sorry :)