Whiskey & Cigars - Old School

Felipe AguiarJimmy De RoyAleksej SutkinVladimir IslentievVladimir PetrovLeandro SerenoChrister AnderssonLee IfansMaja SorenRui Fonseca

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:
Emri i Ekipit: Whiskey & Cigars - Old School
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Sezoni 1 - Gara 1
Titujt: 3
Fitove kupen nukaut: 1
Gjithsej pikët: 55,954.85
Mesatarja pikëve/garë: 33.69
Mesatarja pikëve/sezon: 572.69
Renditja mesatare e pozicionit: 19.04
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 64.47 (Sezoni 42 - Gara 9)
Pozicioni Sezonal: 61
Piket sezonale: 303.4664
Arritjet e ekipit:

67% hapur

 (14/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 7 (Sezoni 14, Gara 1)
Anëtarët sjellë në Elite: 27
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:3355(20.1%)
Master:4740(28.4%)
Pro:4226(25.3%)
Amateur:3721(22.3%)
Rookie:659(3.9%)
Cumulative results:
Fitore:1278(7.7%)
Podiume:3159(18.9%)
Results this season:
Fitore:5
Podiume:15
Numri i përkrahësve: 6
Vënde te lira: 0

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Felipe Aguiar Amateur - 20 10% (3%)
02. Jimmy De Roy Pro - 13 2.1% (8.3%)
03. Aleksej Sutkin Pro - 13 19.8% (10.3%)
04. Vladimir Islentiev2 Master - 4 6.6% (8.8%)
05. Vladimir Petrov Amateur - 71 10.1% (6.6%)
06. Leandro Sereno7 Elite 19.9% (15.8%)
07. Christer Andersson Pro - 25 13.8% (3.9%)
08. Lee Ifans Pro - 13 9.3% (2.3%)
09. Maja Soren Pro - 18 0% (2.1%)
10. Rui Fonseca Amateur - 12 8.4% (1.9%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
Whiskey and Cigars - Old School

Team Championship Winner: Seasons 3-34-43
Team Cup Winner: Season 34
*** A Very Successful International Team ***

LA FAMILIA:
Aleksej "The Preacher" Sutkin
Jimmy "Uncle Scrooge" De Roy
Vladimir "The MoneyMaker" Islentiev
Vladimir "Lucky Vlad" Petrov
Leandro "The Saint" Sereno
Christer "The Viking" Andersson
"Bruce" Lee Ifans
Felipe "Caveman" Aguiar
Maja "Bee" Soren
Rui "Daddy Cool" Fonseca

Classic "Whiskeys":
Karina "Mrs. Cash" Baronaite
Carlos "Mysterio" Alves
Jari "Mr. Perfect" Aareskoski
Petras "The Machinegun" Razanskas
Marcus "Wiseguy" Sandberg
Gunter "Rattlehead" Bosman
Sion "Mr. Nice Guy" Francis
Alessio "Saralyser" Glorioso
Justas "The Sicilian" Patkauskas
Ash "The Postman" Smith
Carlos "The Legionaire" Villacastin
Aleksander "Zorro" Bracko
Kęstutis "Mr. Sure" Vaškevičius
Tomas "The Mathematician" Cervinskij
Zdenek "Z" Hladik
Maarten "The Bishop" Verhulst
Mark "The Globetrotter" Webster
Dmitri "The Dreamer" Nadkho
Guy "The IT-wizard" Smets
Tomasz "The Cuban" Wypych
Hauke "The Grandpa" Johannsen
Alek "The Enthusiast" Smiatacz
Harry "The Creator" Brueckner
Maxim "Mad Max" Kotov