OLYMPUS Racing

Níkos MpalkámosLazaros SpiliopoulosNick TsagarakisManolis EmmanouilTimoleon PapageorgiouAndreas AndreouPanagiotis DiamantidisHarry KorakasNick ZikouridisNikos Mouratidis

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:
Emri i Ekipit: OLYMPUS Racing
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Sezoni 13 - Gara 16
Titujt: 2
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 38,425.59
Mesatarja pikëve/garë: 30.07
Mesatarja pikëve/sezon: 511.14
Renditja mesatare e pozicionit: 46.10
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 55.73 (Sezoni 33 - Gara 6)
Pozicioni Sezonal: 132
Piket sezonale: 20.3334
Arritjet e ekipit:

38% hapur

 (8/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 3 (Sezoni 41, Gara 1)
Anëtarët sjellë në Elite: 9
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:588(4.6%)
Master:3153(24.8%)
Pro:5367(42.3%)
Amateur:3365(26.5%)
Rookie:227(1.8%)
Cumulative results:
Fitore:639(5%)
Podiume:1798(14.2%)
Results this season:
Fitore:0
Podiume:1
Numri i përkrahësve: 1
Vënde te lira: 0

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Níkos Mpalkámos Master - 1 3.9% (5%)
02. Lazaros Spiliopoulos Master - 2 10.5% (9.1%)
03. Nick Tsagarakis Amateur - 49 12.5% (11.4%)
04. Manolis Emmanouil Pro - 16 12.8% (4.2%)
05. Timoleon Papageorgiou Amateur - 59 17% (2.1%)
06. Andreas Andreou Master - 3 13.1% (9.1%)
07. Panagiotis Diamantidis Amateur - 41 0% (1.2%)
08. Harry Korakas Amateur - 57 2% (3.2%)
09. Nick Zikouridis Amateur - 43 9.2% (1%)
10. Nikos Mouratidis Amateur - 48 19% (2.4%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
Mount Olympus is the highest mountain in Greece, located on the border between Thessaly and Macedonia, about 100 km away from Thessaloniki, Greece ‘s second largest city. In greek mythology the mountain was regarded as the “home of the gods”, specifically of the “Twelve Olympians”, the twelve principal gods and godesses of the Classical Greek and Hellenistic worlds and the highest peak was regarded by the ancient Greeks as the "Top of The World" and "the throne of Zeus" the principal God among them.

The scheme of the Twelve Olympians comprises the gods:
Zeus - God of the sky, symbolized by the thunderbolt.
Hera - Wife of Zeus, protector of marriage
Poseidon - God of the sea, horses, and earthquakes
Athena - Goddess of wisdom, war, and crafts
Ares - God of war
Demeter - Goddess of agriculture
Apollo - God of the sun, light, medicine, and music
Artemis - Goddess of the hunt, the forest, wildlife, childbirth and the moon
Hephaestus - God of fire and the forge
Aphrodite - Goddess of love, romance and beauty
Hermes - God of trade, messenger of the gods.
Hestia - Goddess of home and homelife.

Olympus Racing teams sprang from Olympian blood, and thus fight with godly might to restore what ‘s rightfully theirs: Honor, Glory and a seat on the top of the world…

Season 33 - OLYMPUS Racing Champions, Team Leader Andreas Andreou Points 804.73 (10,936.05) Αmount of money$32.189.348

The Champions
Andreas Andreou
Ioannis Dimitroglou
Apostolis Goutzos
Christos Bobolis
Nick Tsagarakis
Lazaros Spiliopoulos
Nikos Akroamidis
Aris Tsipras
Kostas Farsalinos
Tom Thomopoulos

MVP Season 33 Ioannis Dimitroglou
MVP Season 34 Ioannis Dimitroglou