Nuvolari Predators

Eric BolderSebastian CucciardiGeoffrey GillSean HillierMarvin MackenbergDaniele AmbroggiValentino ReceputiLeonardo NavarroMichal MatloňPaul Williams

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:
Emri i Ekipit: Nuvolari Predators
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Sezoni 1 - Gara 1
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 1
Gjithsej pikët: 37,234.97
Mesatarja pikëve/garë: 22.93
Mesatarja pikëve/sezon: 389.77
Renditja mesatare e pozicionit: 115.39
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 52.13 (Sezoni 69 - Gara 4)
Pozicioni Sezonal: 84
Piket sezonale: 207.3997
Arritjet e ekipit:

33% hapur

 (7/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 3 (Sezoni 14, Gara 1)
Anëtarët sjellë në Elite: 21
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:894(4.7%)
Master:3060(16.1%)
Pro:5013(26.5%)
Amateur:6022(31.8%)
Rookie:3962(20.9%)
Cumulative results:
Fitore:1015(5.4%)
Podiume:2525(13.3%)
Results this season:
Fitore:0
Podiume:2
Numri i përkrahësve: 5
Vënde te lira: 0 (Nuk pranohen aplikimet)

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Eric Bolder Amateur - 4 8.8% (6.3%)
02. Sebastian Cucciardi Pro - 5 4.1% (4.7%)
03. Geoffrey Gill Amateur - 60 5.5% (2.2%)
04. Sean Hillier Pro - 1 18.1% (2.2%)
05. Marvin Mackenberg Elite 0.2% (2.4%)
06. Daniele Ambroggi Pro - 7 11.8% (1.7%)
07. Valentino Receputi Amateur - 33 5.9% (2.2%)
08. Leonardo Navarro Master - 4 14.9% (1.9%)
09. Michal Matloň Rookie - 61 6.1% (1.1%)
10. Paul Williams Master - 2 24.7% (3.6%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
Nuvolari is the name, Predators the surname, success our objective and fun our definition

This team is a tribute to Tazio Nuvolari, also known as The Flying Mantuan or Nivola, and who was called "The greatest driver of the past, the present, and the future" by Ferdinand Porsche.

The Home's Rules
#1. Nuvolari is a unique Family composed of brothers aimed to become the best GPRO managers.
#2. Nuvolari's fundamental values are brotherhood, loyalty and fairness.
#3. Each Nuvolari contributes to the Family's needs with his/her best abilities.

Members:

Eric "Renzo's #1 fan" Bolder
Se"Bash"tían Cucciardi
Geoffrey "Ninja Warrior" Gill
Sean "Skippy" Hillier
Marvin " " Mackenberg
Daniele " " Ambroggi
Valentino " " Receputi
Leonardo " " Navarro
Michal " " Matloň
Paul " " Williams

Banner and Livery design by the very talented Mauro Saccoccia.

Our family is composed by:
Nuvolari Racing --> /gb/TeamProfile.asp?ID=1022
Nuvolari Pirates --> /gb/TeamProfile.asp?TeamId=1299
Nuvolari Classics --> /gb/TeamProfile.asp?TeamId=1762