GP Races

George PetuFlorea BadanaGabriel StancuSebastian StanFlorin BabutDan PostolacheIulian Brutaru

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Emri i Ekipit: GP Races
Websiti i skuadrës: https://www.facebook.com...
Themeluar: Sezoni 18 - Gara 15
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 12,071.94
Mesatarja pikëve/garë: 13.28
Mesatarja pikëve/sezon: 225.77
Renditja mesatare e pozicionit: 346.30
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 25.53 (Sezoni 69 - Gara 11)
Pozicioni Sezonal: 303
Piket sezonale: 68.4667
Arritjet e ekipit:

5% hapur

 (1/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 0
Anëtarët sjellë në Elite: 0
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:0(0%)
Master:0(0%)
Pro:466(6.7%)
Amateur:3790(54.5%)
Rookie:2695(38.8%)
Cumulative results:
Fitore:298(4.3%)
Podiume:869(12.5%)
Results this season:
Fitore:0
Podiume:4
Numri i përkrahësve: 0
Vënde te lira: 3

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. George Petu Pro - 3 13.1% (10%)
02. Florea Badana Amateur - 62 20.8% (9.7%)
03. Gabriel Stancu Amateur - 31 3.9% (3%)
04. Sebastian Stan Amateur - 9 20.1% (15.7%)
05. Florin Babut Rookie - 63 11.1% (0.8%)
06. Dan Postolache Amateur - 3 11.9% (1.3%)
07. Iulian Brutaru Amateur - 87 19.1% (1%)Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
We will get there together. Where there?! In front of the grid!