Inter-Continental F1 Team

Steven HillGlen LockwoodMichał FaraśDaniel OssmannJan KladetzkeCesar RivasRoni MouraColin MaslinLászló KorsósJacob Thomson

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:
Emri i Ekipit: Inter-Continental F1 Team
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Sezoni 1 - Gara 1
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 30,874.16
Mesatarja pikëve/garë: 19.00
Mesatarja pikëve/sezon: 322.99
Renditja mesatare e pozicionit: 133.39
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 36.67 (Sezoni 69 - Gara 13)
Pozicioni Sezonal: 178
Piket sezonale: 176.6666
Arritjet e ekipit:

24% hapur

 (5/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 1 (Sezoni 7, Gara 1)
Anëtarët sjellë në Elite: 3
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:85(0.5%)
Master:799(5%)
Pro:3031(18.8%)
Amateur:9556(59.4%)
Rookie:2609(16.2%)
Cumulative results:
Fitore:692(4.3%)
Podiume:2078(12.9%)
Results this season:
Fitore:1
Podiume:3
Numri i përkrahësve: 6
Vënde te lira: 0

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Steven Hill Amateur - 67 14.3% (11.1%)
02. Glen Lockwood Amateur - 52 10.5% (10.3%)
03. Michał Faraś Amateur - 28 7.3% (8.9%)
04. Daniel Ossmann Amateur - 60 18.6% (9.7%)
05. Jan Kladetzke Amateur - 66 13.9% (8%)
06. Cesar Rivas Amateur - 18 11.2% (9.1%)
07. Roni Moura Pro - 6 1.1% (3%)
08. Colin Maslin Amateur - 61 9.4% (2.7%)
09. László Korsós Amateur - 7 5% (5.9%)
10. Jacob Thomson Amateur - 16 8.8% (0.5%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
"We came and then we Conquered"

Team livery developed by Mariusz Szymoniak

Team Logo developed by Mariusz Szymoniak

Managers (Previous)
The following managers graced the shiny floors of the Inter-Continental F1 Team's garage at some stage in their GPRO careers.

Paula Marques - /ManagerProfile.asp?IDM=3299
Sara Taylor - /ManagerProfile.asp?IDM=11167
Aleksandra Dębska - /ManagerProfile.asp?IDM=44742
Morana Ropac - /gb/ManagerProfile.asp?IDM=217986
Julia Inman - /gb/ManagerProfile.asp?IDM=124518
Joanna Szymoniak - /gb/ManagerProfile.asp?IDM=59902

Daniel Ossmann - /ManagerProfile.asp?IDM=183
Antonio Pereira - /ManagerProfile.asp?IDM=2594
Rui Martins - /ManagerProfile.asp?IDM=1381
Koen De Heldt - /ManagerProfile.asp?IDM=1539
Ricardo Henriques - /ManagerProfile.asp?IDM=3204
Roni Moura - /ManagerProfile.asp?IDM=3728
Harry Paalanen - /ManagerProfile.asp?IDM=3851
Antanas Rocka - /ManagerProfile.asp?IDM=3977
Martin Carson - /ManagerProfile.asp?IDM=5625
Mark Affleck - /ManagerProfile.asp?IDM=8277
Tommy Faucher - /ManagerProfile.asp?IDM=18077
Jared Driver - /ManagerProfile.asp?IDM=25908
Justin Cawood - /ManagerProfile.asp?IDM=50359
Lehel Kemenes - /ManagerProfile.asp?IDM=66623
Mihaly Czeran-Kazdi - /ManagerProfile.asp?IDM=97798
Gunnar Marel - /gb/ManagerProfile.asp?IDM=107616
Peter Schussig - /gb/ManagerProfile.asp?IDM=15024
John Xuereb - /gb/ManagerProfile.asp?IDM=1358
Hugo Dias - /gb/ManagerProfile.asp?IDM=32915
Arsenijs Mihejevs - /gb/ManagerProfile.asp?IDM=88996
Johnny Ladevez - /gb/ManagerProfile.asp?IDM=36292
Piotr Wódz - /gb/ManagerProfile.asp?IDM=2632
Justin Bauer - /gb/ManagerProfile.asp?IDM=410975